Hátrányos helyzet az új jogszabályi környezetben

Main Article Content

Aranka Varga

Absztrakt

Az oktatási rendszerekben a hátrányos helyzet általában kiemelt figyelmet kap, bár a különböző korszakokban eltérő szemlélettel és formában. Ahhoz, hogy az oktatási rendszer fókuszba helyezze a hátrányos helyzet kérdéskörét, feltétlenül szükséges meghatároznia, kiket is sorol e kategóriába. Ha sorra vennénk a hátrányos helyzet kategorizációjának szempontjából a különböző korszakok oktatáspolitikáit vagy akár napjainkban az egyes országok definícióját, nagyon érdekes képet kapnánk, összefüggésekre világíthatnánk rá belőle. Most azonban csak arra vállalkozunk, hogy áttekintsük, milyen jogszabályi változásokon megy át a hátrányos helyzet fogalma napjainkban Magyarországon. Az áttekintéssel összefüggésben röviden arra is kitérünk, hogy a változások bevezetése milyen nehézségekkel jár, függetlenül a lehatárolt csoport számára nyújtott szolgáltatásoktól. Mindezzel úgy szeretnénk bemutatni a hátrányos helyzet új kategória-rendszerét, hogy egyben ráirányítsuk a figyelmet a jogszabályi keret és a sikeres gyakorlatba ültetés közötti dilemmákra, feladatokra.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Varga, A. (2013). Hátrányos helyzet az új jogszabályi környezetben. Iskolakultúra, 23(3-4), 134–137. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21383
Rovat
Cikkek