Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján

Main Article Content

Edit Tóth
Gyöngyvér Molnár
Benő Csapó

Absztrakt

Az információs és kommunikációs technológiák, továbbá az internet kulcsfontosságú szerepét a 21. század fejlett társadalmaiban már senki sem kérdőjelezi meg (Molnár és Kárpáti, megjelenés alatt). Térhódításuk új lehetőségeket kínált és kínál a kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra és információcserére. Az írható web megjelenése (web 2.0) felgyorsította az internet tartalommal való feltöltésének folyamatát, ami alapvetően megváltoztatta a tudáshoz való viszonyunkat, a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és ezzel párhuzamosan a tanulási szokásokat (White, 2008). Mindennek hatására az IKT-kompetencia, IKT-műveltség, a digitális írástudás gazdasági értelemben árucikké vált (Eurydice European Unit, 2002). A nem megfelelő szintű IKT-kompetencia, az információhoz való elégtelen hozzáférés súlyos lemaradást okoz, az információszegény és információgazdag rétegek közötti digitális szakadék kialakulásához vezet. Mindennek hatása tükröződik az oktatásban és oktatáskutatásban is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Tóth, E., Molnár, G., & Csapó, B. (2011). Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 21(10-11), 124–137. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21201
Rovat
Cikkek