"Az idő a gazda mindenben"

Main Article Content

Éva Balázs
Mihály Kocsis
Irén Vágó

Absztrakt

A néprajztudomány, illetve tágabb értelemben az antropológia képviselőinek körében evidenciaszámba menő megállapítás, hogy egy adott kultúrán belül az eredményesen végezhető emberi tevékenységek körét a tér határozza meg, engedi meg, vagy teszi lehetővé. E tevékenységek sorában azonban az idő „tesz rendet”, jelöli ki helyüket a mindennapi élet folyamataiban (Oláh, 1986), illetve engedi meg témává tevésüket a mindennapi és a szakmai diskurzusban. A választott címmel arra szeretnénk utalni, hogy Zsolnai József pályafutását – mai, retrospektív elemzéseink szerint – az „időszerűség” jellemezte: amit a pedagógia gyakorlatának hazai vagy európai kontextusa problémaként felvetett, arra korát megelőzően vagy azzal párhuzamosan megoldásválaszokat keresett.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Balázs, Éva, Kocsis, M., & Vágó, I. (2011). "Az idő a gazda mindenben". Iskolakultúra, 21(10-11), 42–48. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21192
Rovat
Cikkek