Pedagógiai nyelvhasználat tudományos szövegekben

Main Article Content

Zsuzsa Kurtán

Absztrakt

A pedagógiai nyelvhasználatot a köznyelvi kommunikációtól a pedagógiai szakmai beszélőközösségre jellemző beszédhelyzetek specifikus ismérveinek feltárásával különíthetjük el. A szakterületenként eltérő jellegzetességeket is hordozó tudományos szövegekben a szövegrészek között lényeges tartalmi-logikai összefüggések vannak a beszédszándékoknak és beszédhelyzeteknek megfelelően. A tudományos dolgozatokra általában jellemző nyelvhasználati norma követése, a pedagógiai szaknyelv alkalmazása ajánlott a tanári szakdolgozat elkészítésénél is. Mintegy kétszáz egyetemi hallgató magyar nyelvű szakdolgozatában vizsgáltam a konvencióknak megfelelő szövegkezelési sajátosságokat a kutatás terének megalkotása (KTM) modell alapján, összpontosítva a vizsgálandó terület kijelölésének, a kérdésfeltevésnek, a kutatási kérdésnek, valamint a célok megfogalmazásának módjára. A cikkben a kutatási célok megjelenítésének jellemzőit mutatom be 50 dolgozat példái alapján. Az eredmények tükrében a tanárjelöltek számára nyelvfejlesztő kurzusok felajánlása javasolt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kurtán, Z. (2011). Pedagógiai nyelvhasználat tudományos szövegekben. Iskolakultúra, 21(10-11), 8–17. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21186
Rovat
Cikkek