A pécsi egyetem és Zsolnai József

Main Article Content

Dénes Koltai

Absztrakt

A mai pécsi egyetem – miközben büszkén viseljük jelképeinken az 1367-es alapítás dátumát – igazából az I. világháborút lezáró és az Osztrák–Magyar Monarchiát megszüntető békeszerződés terméke. A háború végén Magyarország új határok között, harmadára zsugorodva, de függetlenül élt tovább. Az elcsatolt területek magyar egyetemei az új országhatárok között találtak maguknak helyet, a kolozsvári Szegeden, a Selmecbányai Erdészeti Egyetem Sopronban, a pozsonyi egyetem négy fakultása pedig a szerb megszállás megszűntével Pécsre települt. A felsőoktatás átszervezésében elévülhetetlen érdeme volt gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek. A Pécsre költözött bölcsészkarnak hagyományosan magas színvonalú pedagógiai és pszichológiai képzései voltak. Oktatói színvonalas képzési rendszert műveltek.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Koltai, D. (2011). A pécsi egyetem és Zsolnai József. Iskolakultúra, 21(10-11), 6–7. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21185
Rovat
Cikkek