Kvantitatív és kvalitatív felsőoktatás- és tudománytörténet-írás

Main Article Content

Nagy Péter Tibor

Absztrakt

A 19. és 20. század oktatási statisztikáit és szociológiai felméréseit legtöbbször a kvantitatív szemléletű neveléstörténet/ oktatástörténet/pedagógiatörténet használja fel. Tanulmányom a népszámlálási adatsorok kvalitatív területen való felhasználhatóságát kívánja bemutatni, akadémiai közösségek, hallgatói vagy tanulói csoportok leírására, mely számos előnnyel jár. A prozopográfia módszertana különösen alkalmas az egyetemi oktatók változási folyamatainak bemutatására, összekötve az elemzést a biográfiai adatokkal. Az egyéni életút elemzése tipikus kvalitatív munka, de a konkrét életútra és a hasonló életutakra vonatkozó statisztikai elemzések itt is segíthetnek az interpretációban.

Article Details

Hogyan kell idézni
Nagy, P. T. (2021). Kvantitatív és kvalitatív felsőoktatás- és tudománytörténet-írás. Iskolakultúra, 31(10), 58–69. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/39201
Rovat
Szemle