Az „emberfölötti ember” dilemmája Móricznál Dosztojevszkij és Nietzsche-hatások a Sáraranyban

Main Article Content

Papp Ágnes Klára

Absztrakt

Móriczra általában nem szokás úgy gondolni, mint a világirodalmi hatások bűvkörében alkotó íróra (talán az Isten háta mögött Flaubert-utalása kivételével). Pedig épp a Sárarany esetében mind a Bűn és bűnhődés, mind pedig a Zarathustra hatása egyértelműen kimutatható a motívumoktól kezdve egyes részletek megformálásán át a szereplők alakjának megalkotásáig. Mi több, a két mű alapkérdése: a közönséges és az „emberfeletti” ember ellentéte, a morál határainak kérdése, maga a bűn problematikája párbeszédbe állítja a két mű gondolatrendszerét a sajátosan magyar történet keretein belül. A tanulmány ennek a párbeszédnek a rekonstruálására, a Dosztojevszkij- és a Nietzsche-hatás tisztázására tesz kísérletet.

Article Details

Hogyan kell idézni
Papp, Ágnes K. (2021). Az „emberfölötti ember” dilemmája Móricznál: Dosztojevszkij és Nietzsche-hatások a Sáraranyban. Iskolakultúra, 31(4), 39–50. https://doi.org/10.14232/10.14232/ISKKULT.2021.04.39
Folyóirat szám
Rovat
tematikus blokk - Dosztojevszkij 200