A pszichológia egysége vagy sokszínűsége a mai világban

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Pléh Csaba

Absztrakt

Az esszéisztikus dolgozat azt tekinti át, hogyan fogalmazódtak meg vitakérdések a pszichológia egysége vagy sokrétűsége körül. Az egyik visszatérő kérdés a pszichológia oksági naturalista és megértő, hermeneutikus felfogása. E két gondolatmenet kizáró, kiegészítő és egységesítő változatait elemezve azt hangsúlyozom, hogy az ember mint természeti lény állandón értelmezésre és a jelentések keresésére törekszik. Ez a gondolatmenet vezet el a személy, a Self narratív, önelbeszélés-szerű értelmezéséhez. A pszichológia klasszikus és mai megosztottságait elemezve visszatérő kérdés, hogy vajon aggasztó-e a megosztottság. Amellett érvelek, hogy a pszichológiának az emberi lét sokrétű meghatározottságából kiindulva el kell fogadnia saját sokarcúságát. Inkább gyűjtögető rókaként s nem mindent egyneművé tevő sünként kell keresse új lehetőségeit, Isaiah Berlin metaforáját használva.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Pléh, C. (2020). A pszichológia egysége vagy sokszínűsége a mai világban. Iskolakultúra, 30(12), 3-24. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.12.3
Rovat
Tanulmány