A földrajz tantervi helyzetének változásai

Fő cikk tartalom

Ferenc Probáld

Absztrakt

A kidolgozás alatt álló új Nemzeti alaptanterv vitájának keretében szükséges lenne újból átgondolni, hogy az egyes műveltségi területek tantervi arányának és elhelyezésének immár negyedszázados szabályozása menynyiben állta ki az idők próbáját. A következőkben ezt a kérdést a „Földünk-környezetünk” műveltségi területre, illetőleg az ennek lényegében megfelelő földrajz tantárgyra vonatkozóan vizsgáljuk. Mindenekelőtt áttekintjük a tárgy oktatási rendszerünkben elfoglalt helyének történeti vál-tozásait, majd igyekszünk megvilágítani a jelenlegi tantervi szabályozásból eredő problémáit. Végül a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve vázolunk néhány olyan tantervi megoldást, amelyek lehetővé ten-nék, hogy a földrajztanítás korszerűbb módszerekkel és eredményesebben járuljon hozzá a jövő nemzedék közműveltségéhez s boldogulásához.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Probáld, F. (2017). A földrajz tantervi helyzetének változásai. Iskolakultúra, 27(1-12), 48-55. https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2017.1-12.48
Rovat
Cikkek