Korszerűség az erkölcstan/etika tanításában

Fő cikk tartalom

Tivadar Homor

Absztrakt

A tanulmány a tantárgy ismeretanyaga által közvetített tudás főbb összetevőit, más műveltségterületekkel való kapcsolódási pontjait és az ebben rejlő általános és specifikus képességfejlesztés lehetőségeit foglalja magában. Bemutatja, hogy a központi szabályzó dokumentumok fejlesztési céljai és követelményei hogyan épülnek be az erkölcsi nevelés folyamatába. Számba veszi azokat a közös erkölcsi értékeket, fejlesztendő kulcskompetenciákat, melyek megalapozása a korszerű erkölcsi nevelés alapjait képezi. Bemutatja a tanulói tevékenységekre épülő fejlesztő etikatanítás didaktikai alapelveit és metodikai alternatíváit; az etika tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból származó tudás integrálásának módjait és a modern multimediális technikák alkalmazásának lehetőségeit. Megismertet az egyén és a társadalom életének erkölcsi szempontból fontos iskolán kívüli speciális terepeivel; a tanítási-tanulási folyamat tervezésének, megfigyelésének, értékelésének szempontjaival és e tudás iskolai alkalmazásával.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Homor, T. (2015). Korszerűség az erkölcstan/etika tanításában. Iskolakultúra, 25(10), 127-138. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21719
Rovat
Cikkek