Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében

Fő cikk tartalom

Éva D. Molnár

Absztrakt

Napjainkban jellemzően sikerorientált megközelítés tapasztalható a tanulók iskolai előmenetelét illetően. A családi elvárások összhangban vannak azon iskolai elvárásokkal, amelyek a tanulók részéről érett, meggondolt magatartást, sikeres és önálló tanulást, képességeik és tudásuk hatékony kiaknázását tartják szem előtt. Ezzel párhuzamosan a pedagógiai kutatások hasonló területeken mozognak, a hatékony iskolai tanulás kérdése mindig is a kutatások középpontját képezte. Az utóbbi időkben egyre többen hívják fel a figyelmet az önszabályozás és az iskolai sikeresség összefonódására a korai fejlesztések kapcsán (ld. Blair, 2002; Allan, Allan, Lernera, Farringtona és Lonigana, 2015). Kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik óvodás korukban képesek érzelmeik és viselkedésük önszabályozására, könnyebben boldogulnak az iskolai kihívásokkal (Blair és Razza, 2007; Kochanska, Murray és Harlan, 2000). Ez előrevetíti az önszabályozott tanulás kutatásának fontosságát, a fejlődését befolyásoló tényezők minél alaposabb megismerését.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
D. Molnár, Éva. (2015). Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. Iskolakultúra, 25(10), 21-35. https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2015.10.21
Rovat
Cikkek