Habók, A., & Magyar, A. (2020). Szövegértésre és szövegfeldolgozásra épülő képességfejlesztés megvalósítása online tanulási környezetben . Iskolakultúra, 30(4-5), 40–48. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.4-5.40