An open-source journal editorial system for the journals of the University of Szeged

Journals

 • Acta Hispanica

  Acta Hispanica is a scientific and indexed journal of the Department of Hispanic Studies published annually since 1996. It is an interdisciplinary collection of articles and studies on Hispanic culture, history and literature as well as on Spanish linguistics written in Spanish, Catalan, Galician or Portuguese, and in some cases in English.

 • Acta Historica (Szeged)

  The Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica is a periodical journal published by the Institute of History of the Faculty of Arts at the University of Szeged. The journal publishes studies in Hungarian with resumes in foreign languages authored by the Institute's professors, students (PhD, MA), researchers. From 1957 on, the Acta Historica, whose legal predecessors were the Actas of the University of Kolozsvár (Cluj) and Szeged, furnishes more than 140 volumes.

 • Acta Sana

  Az Acta Sana lektorált folyóiratként összefoglaló közleményeket, eredeti tudományos munkákat és esetismertetéseket közöl.
  Előnyben részesülnek azok a közlemények, melyek az ápolói, védőnői, fizioterápiás és szociális munka elméletéhez és gyakorlatához, valamint képzéséhez kapcsolódnak. Közöljük még hallgatóink Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott előadásait közlemények formájában, beszámolókat országos és nemzetközi konferenciákról.

 • Analecta Technica Szegedinensia

  The Analecta Technica Szegedinensia (Anal. Tech. Szeged.), is an international journal dedicated to the latest advancements in engineering related sciences. The aim of the Journal is to offer scientists and engineering specialists all over the world an international forum to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of engineeirng science.

 • Chronica

  The Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged is a periodical journal by published the Institute of History of the Faculty of Arts at University of Szeged. The journal publishes studies, book reviews and scientific reports in foreign languages written by the Institute's professors, students (PhD, MA) and researchers. The Chronica has been present for almost two decades in the international academic life.

 • Iskolakultúra

  Az Iskolakultúra főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot két, az adott szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi.

 • Közép-Európai Közlemények

  The Közép-Európai Közlemények is a journal of historians, regional science, geography, and business and organizational sciences. The first year was launched in 2008 and has been published four times a year since then. In the journal, after a double peer-review, they accept the first-rate studies in Central and Eastern Europe in Hungarian and English.

 • Köztes-Európa

  The Köztes-Európa. Társadalomtudományi Folyóirat is the successor to the Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, founded in 2009. Since 2014, the current title has been published four times a year on a multidisciplinary basis from the history of science to the topic of leadership. After a double peer-review the journal publishes new research results in Hungarian and English.

 • Review on Agriculture and Rural Development

  The journal publishes original papers presenting new scientific results as well as reviews on each field of agriculture, agricultural economics, rural development and their related topics.

 • Studia uralo-altaica

  Studia Uralo-altaica is a series of the Department of Altaic Studies of the University of Szeged and the Department of Finno-Ugric Studies. The first issue was published in 1973, and so far 51 volumes have been published. The volumes are typically monographic, but may also include selected and peer-reviewed papers of conferences.

 • TAYLOR

  The Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat is one legal successor of the Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei founded in 2009. Since 2014 it has been published four times a year with the current title, specifically in the field of leadership science and economics. After a double peer-review the journal publishes new research articles in Hungarian and English.