Benyújtás

Kéziratok típusai és terjedelmük

Ellenőrzőlista és formai követelmények

Formai követelmények ellenőrzése

Bírálati folyamat

 

Benyújtás

Az Iskolakultúra az Open Journal System (OJS3) keretrendszerét használja. A kézirat benyújtása csak elektronikus úton lehetséges itt.

 • ● Új kézirat feltöltése

A regisztrációt és belépést követően az „Új kézirat beküldése” lehetőséget választva lehet kéziratot feltölteni. A „2. beküldendő anyag feltöltése” menüpont alatt a címlapot a „Címlap”, a törzsszöveget az „Article” opciót választva kell feltölteni.

 • ● Javított kézirat feltöltése

A bírálatoknak megfelelően javított kézirat feltöltése esetén kérjük, hogy a módosításokat emelje ki háttérszínnel, és illessze a feltöltött fájl elnevezésének végére a „JAVÍTOTT” szót (pl. A tanulás értelmezése_20180422_JAVÍTOTT).

 

A kéziratok típusai és terjedelmük

 • ● Tanulmány
  • ○ Elméleti vagy empirikus kutatási eredményekről beszámoló munka, amely az adott tudományterület elfogadott módszereit használja, és elsősorban a tudományos közösségnek szól.
  • ○ 30.000-50.000 karakter szóközökkel
   • ▪ absztraktok és irodalomjegyzék nélkül
   • ▪ képek, ábrák és táblázatok beleszámítanak a karakterszámba 
 • ● Szemle
  • ○ Elméleti vagy empirikus kutatási eredményekről beszámoló munka, amely terjedelmét, általánosíthatóságát vagy feltételezett olvasóközönségét tekintve eltér a tanulmányok szokásos jellemzőitől. A szerkesztőség fenntartja annak jogát, hogy a beküldött írásokat a Tanulmány vagy Szemle rovatba sorolja. (A Magyar Tudományos Művek Tára a Szemle rovatban megjelenő írásokat tanulmányként tartja számon.)
  • ○ beszámoló konferenciáról
  • ○ maximum 25.000 karakter szóközökkel
   • ▪ absztraktok és irodalomjegyzék nélkül
   • ▪ a táblázatok, ábrák és képek beleszámítanak a karakterszámba 
 • ● Kritika
  • ○ Magyar vagy idegen (elsősorban angol) nyelven a közelmúltban megjelent kötetet bemutató, recenzáló munka.
  • ○ maximum 10.000 karakter szóközökkel
   • ▪ irodalomjegyzék nélkül
   • ▪ táblázatot, ábrát és képet nem tartalmazhat

Ellenőrzőlista és formai követelmények


A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék, a kézirat mindenben megfelel-e az alábbi listán szereplő elvárásoknak. Azokat az anyagokat, amelyek nem felelnek meg a leírtaknak, a szerkesztőség nem fogadja be. Elvárások:

 • ● A kézirat korábban nem volt publikálva, más folyóirathoz nem nyújtotta be a szerző.
 • ● A kézirat teljes mértékben megfelel a formai követelményeknek (l. Formai követelmények).
 • ● A benyújtott fájl formátuma: OpenOffice vagy Microsoft Word.
 • ● A benyújtott fájl neve: a kézirat címének kezdete_dátum (pl. A tanulás értelmezése_20180422).

Formai követelmények ellenőrzése

A benyújtott kéziratot a bírálati folyamat előtt formai szempontból ellenőrzik a folyóirat munkatársai. Amennyiben a kézirat hiányos vagy nem felel meg a formai követelményeknek, munkatársaink ezek javítására, pótlására kérik fel a szerzőt. Csak az a kézirat kerül bírálókhoz, amely teljes mértékben megfelel a formai követelményeknek, ezért fontos, hogy beküldés előtt ellenőrizzék a formai elvárások meglétét.

A beküldött kézirat előzetes formai ellenőrzése a következőket foglalja magában:

 • ● A kézirat egy címlapból és egy törzsszövegből áll
 • ● A címlap részei
  • ○ Szerző(k) neve, intézménye
  • ○ A szerzők elérhetősége: e-mail; telefon; postacím (ahová megjelenés esetén a folyóirat nyomtatott változatát a szerző kéri)
  • ○ Angol és magyar cím
  • ○ Angol és magyar absztrakt
  • ○ Angol és magyar kulcsszavak (3–5 magyarul és angolul is)
  • ○ Köszönetnyilvánítás/támogatás (opcionális)
 • ● A törzsszöveg részei
  • ○ Magyar cím és absztrakt
  • ○ A tanulmány szövege
  • ○ Irodalom megfelelő formátumban

Nem lehet benne lábjegyzet (csak végjegyzet lehetséges)

 • ● A címlapon szereplő adatok és az OJS rendszerben szereplő metaadatok közötti egyezés
 • ● Az absztraktban és a főszövegben sem azonosítható(k) a szerző(k)

Bírálati folyamat

A benyújtott kéziratot két, a szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi. Az Iskolakultúra vak bírálatot alkalmaz, vagyis a bírálók munkájukat a szerző nevének ismerete nélkül végzik. A bírálók a bírálati űrlapon megadott szempontok alapján véleményezik a benyújtott kéziratokat. Kiemelten fontos, hogy sem az absztraktban, sem a tanulmány szövegében ne egyértelműsítsék magukat a szerzők. Az értékeléseket a bíráló nevének feltüntetése nélkül küldi meg a szerkesztőség a szerzőnek (több szerző esetén csak az első szerzőnek) elektronikus úton. A bírálati folyamat során törekszünk arra, hogy az lehetőleg ne legyen hosszabb két hónapnál.

 

A benyújtott anyagot

 • ● két pozitív bírálat esetén (a szükségesnek tartott szerzői módosításokat követően) közli a folyóirat,
 • ● egy negatív és egy pozitív bírálat esetén vagy harmadik bírálónak küldi ki a szerkesztőség, vagy a szerkesztőség dönt a tanulmány befogadásáról (amennyiben a szerkesztőség az elutasításról dönt, a kézirat módosított változatát nem lehet a folyóirathoz benyújtani),
 • ● két negatív bírálat esetén elutasítja a folyóirat (ekkor a kézirat módosított változatát nem lehet a folyóirathoz benyújtani).