Nagy, P. T. (2021). Kvantitatív és kvalitatív felsőoktatás- és tudománytörténet-írás. Iskolakultúra, 31(10), 58–69. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/39201