Lombár, I. (2021). 4 X 20 esztendő „hősi magvetés”: Bengi László és mtsai (szerk.): Szenvedélyek, formák, vallomások – In honorem Szávai János – Írások Szávai János 80. születésnapjára. Iskolakultúra, 31(7-8), 132–135. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34688