Imre, N., Török, B., & Révész, L. (2021). A házi feladat szerepe a tanulási környezet alakításában: A Komplex Alapprogram fejlesztési tapasztalatai. Iskolakultúra, 31(09), 25–44. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.09.25