„Válasza az alázat”: Pilinszky és Dosztojevszkij

Main Article Content

Szmeskó Gábor

Absztrakt

Zavarba ejtően hasonló gondolkodásmód jellemzi azokat az alkotókat, gondolkodókat, aki komoly „hatást” gyakoroltak Pilinszky János életművére. Pilinszky és Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij kapcsolatának elemzésekor ez az egyik igen nehéz kérdés. Más szempontból az is megnehezíti a kérdés kikérdezését, feltételét, hogy Pilinszky és Dosztojevszkij eltérő műfajú szövegeket (is) alkottak (regény, cikk, vers). Egy harmadik szempontból újfent kérdéses, hogy mit értsünk a „hatás” kifejezésen. Ezek a dilemmák szorítottak arra, hogy először egy filológiai szempontú bevezetéssel kontextualizáljam Pilinszkynek Dosztojevszkij szövegeivel kialakított kapcsolatát, amelyet a Weil-i életmű párhuzamával igyekeztem árnyalni. Majd Pilinszky In memoriam F. M Dosztojevszkij című versének nem tematikusan kapcsolódó, hanem poétikai szempontú elemzésére fókuszáltam.

Article Details

Hogyan kell idézni
Szmeskó, G. (2021). „Válasza az alázat”: Pilinszky és Dosztojevszkij. Iskolakultúra, 31(4), 51–58. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.04.51
Folyóirat szám
Rovat
tematikus blokk - Dosztojevszkij 200