IKT-eszközök a felsőoktatásban Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Menyhei Zsófia, M. Pintér Tibor, Papp-Danka Adrienn: Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban

Main Article Content

Lanszki Anita

Absztrakt

Az egyetemek oktatási és kutatási alapeszménye tradicionálisan az autonómia fogalmához kötődik. Ebben a decentralizált modellben, melyben a tartalmi keretet az intézmények által meghatározott képzési és kimeneti követelmények adják, a kurzusok tematikája és az oktatás módszertana nagyban függ az oktató személyétől. Az oktatást és kutatást egyszerre megvalósító felsőoktatási intézményekben ugyanakkor akár tudományterületenként eltérő szemléletmódok és módszerek sokasága jelenhet meg, a tematikai és oktatásmódszertani szabályozás ebből kifolyólag sem lehet preskriptív. Nem véletlen tehát, hogy a felsőoktatás számára nem jelent még meg rendszerezett módszertani útmutató, noha számos intézmény és maguk a hallgatók is szorgalmazzák az egyetemek oktatási és kommunikációs kultúrájának fejlődését, mely kívánalomnak szerves része az infokommunikációs technológiák tudatos integrációja is.


Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Menyhei Zsófia, M. Pintér Tibor & Papp-Danka Adrienn (2020). Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja. https://btk.kre.hu/images/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf

Article Details

Hogyan kell idézni
Lanszki, A. (2021). IKT-eszközök a felsőoktatásban: Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Menyhei Zsófia, M. Pintér Tibor, Papp-Danka Adrienn: Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 31(6), 121–124. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34610
Folyóirat szám
Rovat
Kritika