Eredményesség- és méltányosság-kutatások a magyar közoktatásban Szisztematikus irodalomáttekintés 1990-2019

Main Article Content

Fehérvári Anikó

Absztrakt

A tanulmány az elmúlt három évtized négy jelentős neveléstudományi folyóiratában (Educatio, Iskolakultúra, Magyar Pedagógia, Új Pedagógiai Szemle) eredményesség és méltányosság témakörében végzett szisztematikus irodalomfeltárását mutatja be. A hazai oktatáskutatásban ez a két témakör markánsan összekapcsolódik, szisztematikus irodalomgyűjtésünk szerint a hazai empirikus kutatások közel harmada fókuszált erre a problémakörre. Az írás 45 cikk elemzéséből készült. Három csoport: a fogyatékossággal élők, a szociálisan hátrányos helyzetű és a roma tanulók eredményességével foglalkozik. Az eredmények közül kiemelhető, hogy míg a kilencvenes években a kutatások inkább arra irányultak, hogy mik az oktatás egyenlőtlenségi viszonyai és ezek hogyan működnek, addig a 2010-es években inkább arra fókuszálnak, hogy mi töri meg ezt a sémát, mik a reziliencia mozgatói.

Article Details

Hogyan kell idézni
Fehérvári, A. (2021). Eredményesség- és méltányosság-kutatások a magyar közoktatásban: Szisztematikus irodalomáttekintés 1990-2019. Iskolakultúra, 31(4), 90–108. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34344
Folyóirat szám
Rovat
Szemle