Lexikográfia és szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén

Main Article Content

P. Márkus Katalin
Pődör Dóra

Absztrakt

A szótárak fontossága megkérdőjelezhetetlen a nyelvtanulás során. Éppen ezért rendkívül gazdag szótárkínálatot találunk a könyvpiacon, amely igyekszik a legspeciálisabb igényeket is kielégíteni. Probléma sokszor abból adódhat, hogy a tanárok és a diákok nem tudják hogyan használják ezen referenciaműveket tanulásuk támogatására. Tanulmányunkban bemutatjuk hogyan építhető be a lexikográfia a nyelvtanulási folyamatba és hogyan tanítható tantermi keretek között. Emellett a szótárdidaktika és szótárhasználati készségek szempontjából megvizsgáltuk a Nemzeti alaptantervet is. Bár sokak természetesnek veszik a szótárhasználat készségét, mégis jól tudjuk, senki nem születik ezen ismeretek birtokban. A hatékony szótárhasználat érdekében többféle tudást és készséget kell iskolai keretek között elsajátítani. Napjaink online tanulása idején még tisztábban látjuk azokat az akadályokat, amelyeket a referenciaművek ismeretének hiánya okoz. Mivel a közoktatásban és az egyetemeken csak marginálisan van jelen a szótárdidaktika, nincsenek megfelelő segédanyagok sem, így mindezek hiányában a pedagógusok csak kevés időt töltenek el a témával. A fent említett problémák egy részének megoldására tanulmányunkban igyekszünk bemutatni a szótárdidaktika néhány gyakorlati módszerét, illetve képzési lehetőségeit. A megfelelő szótárhasználat elsajátítása során a diákok új tanulási utakat fedeznek fel, valamint csiszolják, tökéletesíthetik saját tanulási módszereiket. A tanár ilyen módon képes hidat építeni a lexikográfusok és a szótárhasználó közötti szakadék fölé.

Article Details

Hogyan kell idézni
P. Márkus, K., & Pődör, D. (2021). Lexikográfia és szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. Iskolakultúra, 31(5), 92–107. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34264
Folyóirat szám
Rovat
Szemle