A tanítás-tanulás megváltoztatása az adatokon alapuló döntéshozatalon keresztül

Fő cikk tartalom

Sebestyén Edmond

Absztrakt

A mai, adattal, információval teli világban egyre nagyobb hangsúly kerül az oktatási adatokra és az ezekre épülő döntéshozatalra a pedagógiai munka tervezésében. Oktatási adatnak tekintjük a pedagógiai mérések során keletkező adatokat (pl. tantárgyi dolgozatok vagy standardizált tesztek eredményeit), de ide tartozhatnak például a tanulók tantárgyi attitűdjének vizsgálatából nyert adatok és a hiányzások száma is. Mivel az adatok megfelelő felhasználásával növelhető a tanulók eredményessége és fejleszthető a tanórai munka, egyre több szakirodalom foglalkozik ezzel a problémakörrel. A témában megjelent könyvek között vannak elméleti, gyakorlatifókuszú és pedagógiai értékeléshez köthető munkák is, ám Ellen B. Mandinach & Sharnell S. Jackon (2012). Transforming Teaching and Learning Through Data-Driven Decision Making című könyve az első, amely egyesíti a kutatások eredményeit és a különböző elméleteket a megvalósítható gyakorlati alkalmazással. emiatt a könyv a hazai és nemzetközi pedagógiai szakirodalom számára hiánypótló jelentőségű.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Sebestyén, E. (2020). A tanítás-tanulás megváltoztatása az adatokon alapuló döntéshozatalon keresztül. Iskolakultúra, 30(8), 125-127. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33968
Folyóirat szám
Rovat
Kritika