Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel

Fő cikk tartalom

Széll Krisztián
Szabó Lilla
Fehérvári Anikó

Absztrakt

A tanulmány többféle nézőpont elemzésére fókuszál, a tanulói és pedagógus vélemények összevetésével. Az írás alapvetően az iskolai elköteleződés, bevonódás, kötődés, légkör jellemzőivel foglalkozik, ugyanakkor kitér a kérdéskörhöz szorosan kapcsolódó egyéb területek összevetésére is, így vizsgálja a közösségi bevonódás mértékében, az iskolai célok és elvárások megítélésében, a pedagóguskompetenciák értékelésében, valamint az élettel való elégedettség és bizalom szintjében a megkérdezett tanulók és pedagógusok véleményei között tapasztalható eltéréseket. A tanulmány első része a tanulók iskolai kötődésével, a pedagógusok munka- és szervezet iránti elköteleződésével, valamint az iskolai légkörrel kapcsolatos értelmezési lehetőségeket járja körül, s kitér a témában eddig született legfontosabb empirikus kutatási eredmények ismertetésére is. A második rész ezen témakörökre fókuszálva egy, az iskolai lemorzsolódás hazai elemzését célzó komplex kutatás keretében 2018 őszén végzett tanulói és pedagógus kérdőíves adatfelvételre alapozva elemzi a tanulók (n=1 953) és a pedagógusok (n=1 136) véleménye közötti különbségeket.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Széll, K., Szabó, L., & Fehérvári, A. (2020). Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel . Iskolakultúra, 30(8), 21-40. https://doi.org/10.14232//ISKKULT.2020.8.21
Folyóirat szám
Rovat
Tematikus blokk

Hivatkozások

Allen, K.-A. & Bowles, T. (2012). Belonging as a Guiding Principle in the Education of Adolescents. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 12, 108–119.
Allen, K.-A., & Kern, M. L. (2017). Springer briefs in psychology. School belonging in adolescents: Theory, research and practice. Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5996-4
Allen, K.-A., Kern, M. L., Vella-Brodrick, D., Hattie, J. & Waters, L. (2018). What Schools Need to Know About Fostering School Belonging: a Meta-analysis. Educational Psychology Review, 30(1), 1–34. https://doi.org/10.1007/s10648-016-9389-8
Anari, N. N. (2012). Teachers: Emotional intelligence, job satisfaction, and organizational commitment. Journal of Workplace Learning, 24(4), 256–269. https://doi.org/10.1108/13665621211223379
Anderson, C. S. (1982). The Search for School Climate: A Review of the Research. Review of Educational Research, 52(3), 368–420.
Appleton, J. J., Christenson, S. L. & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with school: Critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the Schools, 45(5), 369–386. https://doi.org/10.1002/pits.20303
Bacskai Katinka (2007). Iskolai légkörvizsgálat nyolc debreceni gimnáziumban. Educatio, 16(2), 323–330.
Bacskai Katinka (2015). Iskolák a társadalom peremén. Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Szeged: Belvedere Meridionale.
Balázs László (2014). Iskolai klíma hatása a tanulói teljesítményre. In Balázs László, H. Tomesz Tímea & H. Varga Gyula (szerk.), A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. Budapest: Hungarovox Kiadó. 38–54.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of Teacher Empowerment on Teachers Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277-289. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2004.02.003
Bond, L., Butler, H., Thomas, L., Carlin, J., Glover, S., Bowes, G. & Patton, G. (2007). Social and School Connectedness in Early Secondary School as Predictors of Late Teenage Substance Use, Mental Health and Academic Outcomes. Journal of Adolescent Health, 40(4), 9–18.
Bourdieu, P. (1997). Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Angelusz Róbert (szerk.), A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Kiadó. 156–177.
Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A. & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95(3), 570–588. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.3.570
Brookover, W. B., Schweitzer, J. H., Schneider, J. M., Beady, C. H., Flood, P. K., Wisenbaker, J. M. (1978). Elementary School Social Climate and School Achievement. American Educational Research Journal, 15(2), 301-318.
Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002). Trust in Schools: A Core Resource for Improvement. New York: Russell Sage Foundation.
Cantrill, H. (1965). The pattern of human concern. Rutgers University Press.
Catalano, R. F., Haggerty, K. P., Oesterle, S., Fleming, C. B. & Hawkins, J. D. (2004). The Importance of Bonding to School forHealthy Development: Findings from the Social Development Research Group. Journal of School Health, 74(7), 252–261. DOI: 10.1111/j.1746-1561.2004.tb08281.x
Cohen, J. (2012). School Climate and Culture Improvement: A Prosocial Strategy That Recognizes, Educates, and Supports the Whole Child and the Whole School Community. In Brown, P. M., Corrigan, M. W. & Higgins-D’Alessandro, A. (szerk.), Handbook of prosocial education. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 227–252.
Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M. & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, Policy, Practice, and Teacher Education. Teachers College Record, 111(1), 180–213.
Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
Collins, T. N. & Parsons, K. A. (2010). School Climate and Student Outcomes. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 3(1), 34–39.
Creemers, B. P. M. & Reezigt, G. J. (1999). The Role of School and Classroom Climate in Elementary School Learning Environments. In Freiberg, J. H. (szerk.), School Climate. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Falmer Press. 30–48.
Davis, K. (2012). Friendship 2.0: Adolescents’ experiences of belonging and self-disclosure online. Journal of Adolescence, 35(6), 1527–1536. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.02.013
Day, C. & Gu, Q. (2014). Resilient Teachers, Resilient Schools: Building and Sustaining Quality in Testing Times (Teacher Quality and School Development). London: Routledge.
Dronkers, Jaap & Róbert, Péter (2003). The Effectiveness of Public and Private Schools from a Comparative Perspective. EUI Working Paper SPS No. 2003/13. San Domenico: European University Institute. http://cadmus.eui.eu/handle/1814/1360 [2017.03.10.]
Fehérvári Anikó, Magyar Éva & Széll Krisztián (2020). A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata – elméleti és módszertani keretek. Iskolakultúra, 30(), .
Fényes Hajnalka (2008). Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére. Szociológiai Szemle, 18(3), 3–31.
Fényes Hajnalka & Pusztai Gabriella (2004). A kulturális és a társadalmi tőke kontextuális hatásai az iskolában. Statisztikai Szemle, 82(6–7), 567–582.
Firestone, W. A., & Pennell, J. R. (1993). Teacher commitment, working conditions, and differential incentive policies. Review of Educational Research, 63(4), 489–525. https://doi.org/10.2307/1170498
Fleming, C., Haggerty, K., Catalano, R., Harachi, T., Mazza, J. & Gruman, D. (2005). Do Social and Behavioral Characteristics Targeted by Preventive Interventions Predict Standardized Test Scores and Grades? Journal of School Health, 75(9), 342–349.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109.
Freiberg, J. H. (1999, szerk.). School Climate: Measuring, Improving and Sustanining Healthy Learning Environments. London: Falmer Press.
Frey, A., Ruchkin, V., Martin, A. & Schwab-Stone, M. (2008). Adolescents in Transition: School and Family Characteristics in The Development of Violent Behaviors Entering High School. Child Psychiatry Human Development, 40(1), 1–13.
Frydenberg, E., Care, E., Freeman, E., & Chan, E. (2009). Interrelationships between coping, school connectedness and wellbeing. Australian Journal of Education, 53(3), 261–276. https://doi.org/10.1177/000494410905300305
Gottfredson, D. C. (2001). Schools and delinquency. Cambridge: Cambridge University Press.
Green, J., Liem, G. A. D., Martin, A. J., Colmar, S., Marsh, H. W. & McInerney, D. (2012). Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: Key processes from a longitudinal perspective. Journal of Adolescence, 35(5), 1111–1122. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.02.016
Griffith, J. (1995). An Empirical Examination of a Model of Social Climate in Elementary Schools. Basic and Applied Social Psychology, 17(1–2), 97–117.
Griffiths, A.-J., Sharkey, J. D. & Furlong, M. J. (2009). Student engagement and positive school adaptation. In R. Gilman, E. S. Huebner & M. J. Furlong (szerk.), Handbook of positive psychology in schools. Routledge/Taylor & Francis Group. 197–211.
Halpin, A. W. & Croft, D. B. (1963). The Organisational Climate of Schools. Chicago: Midwest Administration Center, University of Chicago.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B. & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43(6), 495–513. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.11.001
Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York: Teachers College Press.
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2013). Educational Adminisitration: Theory, Research, and Practice (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
Jámbori Szilvia, Kőrössy Judit, Szabó Éva (2019). A reziliencia, az énhatékonyság és az iskolai kötődés szerepe a szándékos önszabályozás folyamatában. Magyar Pedagógia, 119(1), 75-94.
Jenkins, P. H. (1997). School Delinquency and the School Social Bond. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(3), 337-367.
Jetten, J., Haslam, S. A., Cruwys, T., Greenaway, K., Haslam, C. & Steffens, N. K. (2017). Advancing the Social Identity Approach to Health and Well-being: Progressing The Social Cure Research Agenda. European Journal of Social Psychology, 47(7), 789–802. https://doi.org/10.1002/ejsp.2333
Juvonen, J., Espinoza, G. & Knifsend, C. (2012). The Role of Peer Relationships in Student Academic and Extracurricular Engagement. In Christenson, S. L., Wylie, C., & Reschly, A. L. (szerk.), Handbook of Research on Student Engagement, Springer Science + Business Media, 387-401. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7
Klassen, R. M., Aldhafri, S., Mansfield, C. F., Purwanto, E., Siu, A. F. Y., Wong, M. W. & Woods-Mcconney, A. (2012). Teachers engagement at work: An international validation study. Journal of Experimental Education, 80(4), 317-337. https://doi.org/10.1080/00220973.2012.678409

Kocsis Mihály (2002). Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra, 12(5), 66–78.
Kun Ágota & Szabó Anett (2017). Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(3), 281-310.
Lannert Judit (2006). Az iskolaeredményességi kutatások nemzetközi tapasztalatai. In Lannert Judit & Nagy Mária (szerk.), Eredményes iskola: Adatok és esetek. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. 17–42.
Leana, C. (2010). Social Capital: The Collective Component of Teaching Quality. Voices in Urban Education, 27, 16–23.
Leana, C. & Pil, F. K. (2006). Social capital and organizational performance: Evidence from urban public schools. Organization Science, 17(3), 353–366.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationships to school: Attachment, bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74, 274–283.
Lombardi, E., Traficante, D., Bettoni, R., Offredi, I., Giorgetti, M. & Vernice, M. (2019). The Impact of School Climate on Well-Being Experience and School Engagement: A Study With High-School Students. Frontiers in Psychology, 10(2482), 1-11. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02482
Louis, K. S. & Smith, B. (1992). Cultivating teacher engagement: Breaking the iron law of social class. In F. Newmann (szerk.), Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press. 119-152.
Lyche, C. S (2010). Taking on the Completion Challenge a Literature Review on Policies to Prevent Dropout and Early School Leaving. OECD Education Working Paper No. 53. Paris, OECD publication.
McMahon, S. D., Wernsman, J. & Rose, D. S. (2009). The Relation of Classroom Environment and School Belonging to Academic Self-Efficacy among Urban Fourth- and Fifth-Grade Students. Elementary School Journal, 109(3), 267–281.
Mérida-López, S., Extremera, N. & Rey, L. (2017). Contributions of Work-Related Stress and Emotional Intelligence to Teacher Engagement: Additive and Interactive Effects. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(10), 1156.
Mihálka Mária & Pikó Bettina (2018). Pedagógusok élettel való elégedettsége és összefüggése a kiégéssel, valamint a pszichoszomatikus egészség mutatóival. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 19(2), 140-157.
Moller, S., Mickelson, R. A., Stearns, E., Banerjee, N. & Bottia, M. C. (2013). Collective Pedagogical Teacher Culture and Mathematics Achievement: Differences by Race, Ethnicity, and Socioeconomic Status. Sociology of Education, 86(2), 174–194.
Moody, J. & Bearman, P. S. (1998). Shaping School Climate: Shool Context Adolescent Social Networks, and Attachnent to School. Unpublished manuscript.
Nagy, K. & Zsolnai, A. (2016). Az iskolai kötődés vizsgálata a társas viszonyok aspektusából. In Tóth Péter & Holik Ildikó (szerk.), Új kutatások a neveléstudományokban 2015. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 53–61.
Newmann, F. M. (1981). Reducing Student Alienation in High Schools: Implications of Theory. Harvard Educational Review, 51, 546–564.
Newmann, F. M. (1992). Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press.
Newmann, F. M., Wehlage, G. G. & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In Newmann, F. M. (szerk.), Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press. 11-30.
Oelsner, J., Lippold, M. A. & Greenberg, M. T. (2011). Factors Influencing the Development of School Bonding Among Middle School Students. Journal of Early Adolescence, 31(3), 463–487. DOI: 10.1177/0272431610366244.
Oldfield, J., Humphrey, N. & Hebron, J. (2016). The Role of Parental and Peer Attachment Relationships and School Connectedness In Predicting Adolescent Mental Health Outcomes. Child and Adolescent Mental Health, 21(1), 21–29. DOI:10.1111/camh.12108
Paksi Borbála & Schmidt Andrea (2006). Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Különös tekintettel az iskolai értékátadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle, 56(6), 48–64.
Paksi Borbála, Veroszta Zsuzsanna, Schmidt Andrea, Magi Anna, Vörös András, Endrődi-Kovácsi Viktória & Felvinczi Katalin (2015): Pedagógus – Pálya – Motiváció – Egy kutatás eredményei. Oktatási Hivatal, Budapest.
Papanastasiou, C. (2008). Factors Distinguishing Most and Least Effective Schools in Terms of Reading Achievement: A Residual Approach. Educational Research and Evaluation, 14(6), 539–549.
Park, I. (2005). Teacher commitment and its effects on student achievement in American high schools. Educational Research and Evaluation, 11(5), 461-485. DOI: 10.1080/13803610500146269
Pickeral, T., Evans, L. A., Hughes, W. & Hutchison, D. (2009). School Climate Guide for District Policymakers and Educational Leaders. New York, NY: Center for Social and Emotional Education.
Pino-James, N., Shernoff, D. J., Bressler, D. M., Larson, S. C. & Sinha, S. (2019). Instructional Interventions That Support Student Engagement: An International Perspective. In J. A. Fredricks, A. L. Reschly & S. L. Christenson (szerk.), Handbook of Student Engagement Interventions: Working with Disengaged Students. Academic Press Elsevier. 103–119.
Pusztai Gabriella (2004). Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest: Gondolat.
Pusztai Gabriella (2009). A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.
Pusztai Gabriella (2015). Az eredményesség kapcsolati beágyazottsági háttere. In Imre Anna (szerk.). Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 23–36.
Reschly, A. L. & Christenson, S. L. (2012). Jingle, Jangle, and Conceptual Haziness: Evolution and Future Directions of the Engagement Construct. In Christenson, S. L., Wylie, C. & Reschly, A. L. (szerk.), Handbook of Research on Student Engagement, Springer Science + Business Media. 3-19.
Rumberger, R. W. & Rotermund, S. (2012).The Relationship Between Engagement and High School Dropout. In Christenson, S. L., Wylie, C. & Reschly, A. L. (szerk.), Handbook of Research on Student Engagement, Springer Science + Business Media. 491-513.
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701–716. https://doi.org/10.1177/0013164405282471
Simbula, S., Guglielmi, D. & Schaufeli, W. B. (2011). A three-wave study of job resources, self-efficacy, and work engagement among Italian schoolteachers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 285-304. DOI: 10.1080/13594320903513916

Smithers, A. G. & Robinson, P. L. (2003). Factors affecting teachers' decisions to leave the profession. Research report. https://dera.ioe.ac.uk/4759/1/RR430.pdf Utolsó letöltés: 2020. 05. 18.
Somech, A. & Bogler, R. (2002). Antecedents and Consequences of Teacher Organizational and Professional Commitment. Educational Administration Quarterly, 38(4), 555-577.
Szabó Éva & Jagodics Balázs (2016). Erőforrások és követelmények: A tanári kiégés munkahelyi tényezőinek komplex vizsgálata. Iskolakultúra, 26(11), 3-15.
Szabó Éva & Virányi Barbara (2011). Az iskolai kötődések jelentősége és vizsgálata. Magyar Pedagógia, 111(2), 111–125.
Szabó Károly (2000). A tanítási klíma mérése. Új Pedagógiai Szemle, 50(3), 61–71.
Szabó Lilla (2018). Az iskolai kötődés és a lemorzsolódás összefüggései. Educatio, 27(4), 692-699.
Széll Krisztián (2018). Iskolai légkör és eredményesség: fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. Szeged: Belvedere Meridionale.
Széll Krisztián, Fehérvári Anikó & Paksi Borbála (2018). Pedagógusok, iskola, bizalom – egy mozgalmas évtized változásai. Educatio, 27(4), 581-602.
Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S. & Higgins-D'Alessandro, Ann (2013). A Review of School Climate Research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385.