A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata – elméleti és módszertani keretek

Fő cikk tartalom

Fehérvári Anikó
Magyar Éva
Széll Krisztián

Absztrakt

E tematikus szám bevezető írása bemutatja annak a komplex kutatásnak a hátterét, amely az iskolai lemorzsolódás hazai elemzését célozza meg. Kutatásunk nemzetközi empirikus kutatási eredményekre alapozva tesztel egy olyan komplex modellt, amelyet a téma nemzetközi szisztematikus irodalomelemzései alapján építettünk fel és amelyre egy ehhez illeszkedő, alapvetően kvantitatív vizsgálati keretet építettünk. Az iskolai lemorzsolódás vizsgálatában az elmúlt évtizedben előtérbe kerültek a szisztematikus elemzések, melyek egyéni, családi és iskolai tényezőkre bontják az iskolaelhagyás hátterében álló okokat. Kutatásunkban ezt a felosztást alkalmaztuk és mindezt több nézőpontból is vizsgáltuk. Tanulmányunkban a kutatás elméleti keretének felvázolása mellett az erre a keretre épített 2018/2019-es tanévben készült kutatás – hozzáférés alapú tanulói (n=1 953) és pedagógus (n=1 136) mintán, online lekérdezési technikával – módszertani hátterét mutatjuk be.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Fehérvári, A., Magyar, Éva, & Széll, K. (2020). A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata . Iskolakultúra, 30(8), 3-20. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.8.3
Folyóirat szám
Rovat
Tematikus blokk

Hivatkozások

De Witte, K., J., Cabus, S., Thyssen, G., Groot H.W. & Witte, M. (2013). A Critical Review of the Literature on School Dropout. Educational Research Review, 10, 13–28.
González-Rodríguez, D., Vieira, M.J. & Vidal, J. (2019). Factors that influence early school leaving: a comprehensive model, Educational Research, 61(2), 214–230. DOI: 10.1080/00131881.2019.1596034. [2020.03.29.]
Lyche, C. S. (2010). Taking on the Completion Challenge a Literature Review on Policies to Prevent Dropout and Early School Leaving. OECD Education Working Paper No. 53.
Rosenberg, M. (1965). Society an the Adolescent Self-Image. Princeton: Princeton University Press.
Sallay Viola, Martos Tamás, Földvári Mónika, Szabó Tünde & Ittzés András (2014). A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 259‒275.
Rumberger, R.W. (2012). Dropping out. Cambridge: Harvard University Press.
Smeyers, P. (2006). The Relevance of Irrelevant Research; the Irrelevance of Relevant Research. In: P. Smeyers & M. Depaepe (Eds.). Educational Research: Why 'What Works' Doesn't Work? Dordrecht: Springer, 95–108.
Szabó Éva & Virányi Barbara (2011). Az iskolai kötődések jelentősége és vizsgálata. Magyar Pedagógia, 111(2), 111–125.
Székelyi Mária & Barna Ildikó (2005). Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex.
Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2017). RESL Publication 6 Finding Inspiring Practices on How to Prevent ESL and School Disengagement. Lessons from the Educational Trajectories of Youth at Risk from Nine EU Countries. Faculty of Education, University of Warsaw: Poland.