Egy nyelvtanulást segítő online alkalmazás, a Xeropan hatása az idegennyelv-tanulás folyamataira

Main Article Content

Thékes István

Absztrakt

A technológia és a nyelvtanulás sikere közötti kapcsolat, valamint a technológia nyelvoktatásba történő beillesztésének vizsgálata nem újszerű. A digitális forradalom, a technológia fejlődése alapvetően megváltoztathatja a tanítás módját. Azonban csak az utóbbi néhány évben nyílt meg az út az új nyelvtanulási lehetőségekhez. A nyelvoktatás technológiájának minőségi szempontból új lehetőségeit felismerve, a fő kérdés már nem az, hogy a technológia használata befolyásolja-e a nyelvtanulás hatékonyságát, hanem hogy hogyan lehet azt maximalizálni a nyelvtanulás hatékonyságának növelése érdekében. A kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a fejlesztő beavatkozás a Xeropan használatával milyen mértékű fejlődést hoz a résztvevők körében. A Xeropan egy hazai játékos online nyelvtanulási alkalmazás. A Xeropan fejlesztőinek elképzelése, hogy világszerte 100 millió tanulót tanítsanak angol nyelven és fejlesszék olvasási, írás, beszédértési és beszéd képességeit. A rengeteg vizuális elem mellett a felhasználók írásban is látják a tananyagot. Az alkalmazás tudományos megalapozottságát Paivio (1991) kettős kódolási elmélete adja. A pedagógiai beavatkozásba angolul tanuló hagyományos nyelvkurzus, nemek szerint egyenlő arányú felnőtt résztvevőit vontuk be. A beavatkozás két hónapig tartott. Az eredmények alapján elmondható, hogy a Xeropan hozzájárult a tanulók általános angol tudásának fejlődéséhez. A tanulói elégedettséget mérő kérdőív eredményei alapján elmondható, hogy a tanulók hatékony mobil nyelvtanulási eszköznek tartják a Xeropant.

Article Details

Hogyan kell idézni
Thékes, I. (2020). Egy nyelvtanulást segítő online alkalmazás, a Xeropan hatása az idegennyelv-tanulás folyamataira. Iskolakultúra, 30(6), 36–51. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.6.36
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány