Iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata

Main Article Content

Kóródi Kitti
Fürdök Fruzsina
Szabó Éva

Absztrakt

Az iskolában megjelenő proszociális és agresszív viselkedésformák alapjaiban határozzák meg a tanulók jóllétét, iskolai teljesítményét. Az iskolai bántalmazás kérdésével kapcsolatban a kutatások leginkább azok gyakoriságát veszik figyelembe, ugyanakkor meghatározó lehet az is, hogy a diákok hogyan vélekednek ezekről. Továbbá ezt a vélekedést befolyásolhatja az is, hogy a szerinte a társaik hogyan viszonyulnak a különböző viselkedésformákhoz (Stormshak és mtsai., 1999).
Tanulmányunk célja, hogy feltárjuk az iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések gyakoriságát, valamint foglalkozunk azzal is, hogy ezeket a viselkedésformákat mennyire helyeslik a tanulók egyénileg és mit gondolnak arról, hogy a társaik hogyan vélekednek ezekről, azaz, melyek az elfogadott normák ezzel kapcsolatban egy adott csoportban.
A vizsgálatban 122 fő általános és középiskolás diák vett részt (átlagéletkor = 14 év, szórás =1,23 év), a normák felmérésére egy erre a célra kialakított normakérdőívet alkalmaztunk (Szabó és Labancz, 2015). Eredményünk szerint az proszociális viselkedések többször fordulnak elő az iskolában, mint az agresszív viselkedések, az előbbieket a diákok személyes attitűdjük szerint inkább támogatják, míg utóbbiakat elítélik. Ugyanakkor mindkét viselkedésforma esetében megjelent a többszörös tudatlanság jelensége, azaz a tanulók úgy hiszik, hogy társaik inkább támogatják az agresszív viselkedéseket, míg a proszociális viselkedéseket kevésbé helyeslik, mint ők maguk. Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a kialakított mérőeszközök alkalmazhatóak lesznek mind a prevenció, mind az intervenció területén az iskolapszichológusi munkában.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kóródi, K., Fürdök, F., & Szabó, Éva. (2020). Iskolában előforduló proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata. Iskolakultúra, 30(3), 50–61. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.3.50
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány