Olvasási kedv és kánonok a digitális korban Gondolatok Hansági Ágnes Láthatatlan limesek című tanulmánygyűjteményéről

Main Article Content

Iványi-Szabó Rita

Absztrakt

A mai magyartanítás szakmai diskurzusát hosszú ideje az a kérdés határozza meg, hogyan lehet a kánonközvetítés, műveltségközvetítés elvárt feladatát az olvasóvá nevelés létfontosságú céljával összeegyeztetni. Arató László (2017. 80–81.) így fogalmaz: „Hagyományosan egyfelől a műveltségközvetítést, kánonközvetítést, másfelől az olvasóvá nevelést tekintjük az irodalomtanítás feladatának. […] A kánonközvetítés és az olvasóvá nevelés azonban a gyakorlatban mindinkább ellentétbe kerül egymással, hiszen a sok kanonizált mű tanítása akár el is veheti a kedvet az olvasástól, különösen, ha ezek feldolgozásának időzítése, kontextusa és módja elsősorban az irodalomtörténeti kronológiát és nem a diákbefogadó érdeklődését, érettségét, motivációját veszi figyelembe.”


Hansági Ágnes (2018). Láthatatlan limesek. Határjelenségek az irodalomban. Tempevölgy könyvek 30. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány.

Article Details

Hogyan kell idézni
Iványi-Szabó, R. (2019). Olvasási kedv és kánonok a digitális korban: Gondolatok Hansági Ágnes Láthatatlan limesek című tanulmánygyűjteményéről. Iskolakultúra, 29(11), 117–125. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33265
Rovat
Kritika