A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál

Main Article Content

Jagodics Balázs
Varga Ramóna
Szénási Szilvia
Nagy Katalin
Szabó Éva

Absztrakt

A diákok iskolai leterheltsége sokat kutatott terület, amelyet leggyakrabban az óraszámokkal és a tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok mennyiségével kapcsolatban tárgyalják. Egy másik szempontú megközelítést jelent a diákok pszichológiai értelemben vett leterheltségének vizsgálata, amelyhez elméleti keretként jelen kutatásban a követelmény-erőforrás modell alkalmaztuk (Demerouti et al., 2001). Ez a keretrendszer képes megragadni a leterheltséghez hozzájáruló tényezőket, például a negatív érzelmeket és a mentális megterhelést, illetve az ellen ható erőforrásokat (pl. tanárok támogatása, kontroll és személyes fejlődés lehetősége).


A kérdőíves vizsgálatban 329 szakgimnáziumi tanuló vett részt. Mérőeszközként az Iskolai Követelmény-Erőforrás Kérdőívet és a Tanulmányi Motiváció Kérdőívet alkalmaztuk. A korrelációelemzés eredményei szerint az erőforrások pozitív kapcsolatban állnak a belső és külső tanulmányi motivációval egyaránt. A követelmények a motivációs típusok közül egyedül az amotivációval mutattak együttjárást. A követelmények és erőforrások különbségeként meghatározott leterheltség pontszám pedig negatív kapcsolatban állt a motivációval.


A kutatás eredményei fontos hozzájárulást jelenthetnek a diákokat érő pszichológiai hatások megértésében. A statisztikai elemzések adatai szerint fontos szerepe lehet az erőforrások elérhetővé tételének a diákok leterheltségének csökkentésében, például a személyes fejlődés lehetőségének, a tanulásban megtapasztalt autonómia és kontroll kialakításával, illetve a szülői és tanári támogatás erősítésével.

Article Details

Hogyan kell idézni
Jagodics, B., Varga, R., Szénási, S., Nagy, K., & Szabó, Éva. (2020). A leterheltség és a tanulmányi motiváció összefüggése szakgimnáziumi tanulóknál. Iskolakultúra, 30(3), 35–49. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.3.35
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Altintas, E., Karaca, Y., Moustafa, A., & El Haj, M. (2020). Effect of Best Possible Self Intervention on Situational Motivation and Commitment in Academic Context. Learning and Motivation, 69. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2019.101599
Areepattamannil, S., Freeman, J. G., & Klinger, D. A. (2011). Intrinsic motivation, extrinsic motivation, and academic achievement among Indian adolescents in Canada and India. Social Psychology of Education, 14(3), 427–439. https://doi.org/10.1007/s11218-011-9155-1
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 273–285. https://doi.org/10.1037/ocp0000056
Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal of Educational Psychology, 99(2), 274–284. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.274
Bask, M., & Salmela-Aro, K. (2013). Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 511–528. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0126-5
Bolkan, S. (2015). Intellectually Stimulating Students’ Intrinsic Motivation: The Mediating Influence of Affective Learning and Student Engagement. Communication Reports, 28(2), 80–91. https://doi.org/10.1080/08934215.2014.962752
Bottiani, J. H., Duran, C. A. K., Pas, E. T., & Bradshaw, C. P. (2019). Teacher stress and burnout in urban middle schools: Associations with job demands, resources, and effective classroom practices. Journal of School Psychology, 77, 36–51. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.10.002
Brookover, W. B., Schweitzer, J. H., Schneider, J. M., Beady, C. H., Flood, P. K., & Wisenbaker, J. M. (1978). Elementary School Social Climate and School Achievement. American Educational Research Journal, 15(2), 301–318. https://doi.org/10.3102/00028312015002301
Brouwers, A., Tomic, W., & Boluijt, H. (2011). Job demands, job control, social support and self-efficacy beliefs as determinants of burnout among physical education teachers. Europe’s Journal of Psychology, 7(1), 17–39. https://doi.org/10.5964/ejop.v7i1.103
Burnett, P. C., & Fanshawe, J. P. (1997). Measuring School-Related Stressors in Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 26(4), 415–428. https://doi.org/10.1023/A:1024529321194
Cilliers, J. R., Mostert, K., & Nel, J. A. (2017). Study demands, study resources and the role of personality characteristics in predicting the engagement of fist-year university students. South African Journal of Higher Education, 32(1). https://doi.org/10.20853/32-1-1575
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „What” and „Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499
Dicke, T., Stebner, F., Linninger, C., Kunter, M., & Leutner, D. (2018). A longitudinal study of teachers’ occupational well-being: Applying the job demands-resources model. Journal of Occupational Health Psychology, 23(2), 262–277. https://doi.org/10.1037/ocp0000070
Dobozy, G. (2015). A diákok mindennapjai, a tanulói munkaterhek vizsgálata az érettségi előtti és utáni 2-2 évfolyamon. Opus et Educatio, 2(3), 123–134.
Eccles, J. S., Wigfield, A., Midgley, C., Reuman, D., Iver, D. M., & Feldlaufer, H. (1993). Negative Effects of Traditional Middle Schools on Students’ Motivation. The Elementary School Journal, 93(5), 553–574. https://doi.org/10.1086/461740
Evers, W. J. G., Tomic, W., & Brouwers, A. (2004). Burnout among Teachers: Students’ and Teachers’ Perceptions Compared. School Psychology International, 25(2), 131–148. https://doi.org/10.1177/0143034304043670
Fiorilli, C., De Stasio, S., Di Chiacchio, C., Pepe, A., & Salmela-Aro, K. (2017). School burnout, depressive symptoms and engagement: Their combined effect on student achievement. International Journal of Educational Research, 84, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.04.001
Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & DeLongis, A. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 571–579. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.571
Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. Aggression and Violent Behavior, 45, 111–133. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001
Gao, S., Yang, M., Wang, X., Min, W., & Rozelle, S. (2019). Peer relations and dropout behavior: Evidence from junior high school students in northwest rural China. International Journal of Educational Development, 65, 134–143. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.04.001
Garon-Carrier, G., Boivin, M., Guay, F., Kovas, Y., Dionne, G., Lemelin, J.-P., Séguin, J. R., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2016). Intrinsic Motivation and Achievement in Mathematics in Elementary School: A Longitudinal Investigation of Their Association. Child Development, 87(1), 165–175. https://doi.org/10.1111/cdev.12458
Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(2), 486–489. https://doi.org/10.5812/ijem.3505
Henry, K. L., Knight, K. E., & Thornberry, T. P. (2012). School Disengagement as a Predictor of Dropout, Delinquency, and Problem Substance Use During Adolescence and Early Adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 41(2), 156–166. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9665-3
Hodge, B., Wright, B., & Bennett, P. (2019). Increasing student engagement and reducing exhaustion through the provision of demanding but well-resourced training. Journal of Further and Higher Education, 43(3), 406–417. https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1363385
Huebner, E. S., Gilman, R., & Laughlin, J. E. (1999). A Multimethod Investigation of the Multidimensionality of Children’s Well-Being Reports: Discriminant Validity of Life Satisfaction and Self-Esteem. Social Indicators Research, 46(1), 1–22. https://doi.org/10.1023/A:1006821510832
Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Weber, M., & Barnekow, V. (2016). Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2013/2014 survey. (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7). WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study-20132014-survey
Kain, J., & Jex, S. (2010). Karasek’s (1979) job demands-control model: A summary of current issues and recommendations for future research. In P. L. Perrewé & D. C. Ganster (Szerk.), Research in Occupational Stress and Well-being (Köt. 8, o. 237–268). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1479-3555(2010)0000008009
Karasek, R. A. (1979). Job demand, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285–309.
Kember, D. (2004). Interpreting student workload and the factors which shape students’ perceptions of their workload. Studies in Higher Education, 29(2), 165–184. https://doi.org/10.1080/0307507042000190778
Konu, A. (2002). Well-being in schools: A conceptual model. Health Promotion International, 17(1), 79–87. https://doi.org/10.1093/heapro/17.1.79
Konu, A. I., Lintonen, T. P., & Autio, V. J. (2002). Evaluation of Well-Being in Schools ? A Multilevel Analysis of General Subjective Well-Being. School Effectiveness and School Improvement, 13(2), 187–200. https://doi.org/10.1076/sesi.13.2.187.3432
Kyndt, E., Dochy, F., Struyven, K., & Cascallar, E. (2011). The direct and indirect effect of motivation for learning on students’ approaches to learning through the perceptions of workload and task complexity. Higher Education Research & Development, 30(2), 135–150. https://doi.org/10.1080/07294360.2010.501329
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping (11. [print.]). Springer.
Lee, Y. J., & Anderman, E. M. (2020). Profiles of perfectionism and their relations to educational outcomes in college students: The moderating role of achievement goals. Learning and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101813
Long, J. F., Monoi, S., Harper, B., Knoblauch, D., & Murphy, P. K. (2007). Academic Motivation and Achievement Among Urban Adolescents. Urban Education, 42(3), 196–222. https://doi.org/10.1177/0042085907300447
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397–422. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397
Mayer, J. (2003). A tanulók munkaterheiről. Új Pedagógiai Szemle, 53(7–8), 70–87.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. (2019a). Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. Évfolyamára. http://kerettanterv.ofi.hu/06_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. (2019b). Kerettanterv az általános iskola 5-8. Évfolyamára. http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
Ouweneel, E., Le Blanc, P. M., & Schaufeli, W. B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. The Journal of Positive Psychology, 6(2), 142–153. https://doi.org/10.1080/17439760.2011.558847
Picard, R. W., Papert, S., Bender, W., Blumberg, B., Breazeal, C., Cavallo, D., Machover, T., Resnick, M., Roy, D., & Strohecker, C. (2004). Affective Learning—A Manifesto. BT Technology Journal, 22(4), 253–269. https://doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000047603.37042.33
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J.-E. (2009). School Burnout Inventory (SBI): Reliability and Validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57. https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.1.48
Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in the context of demands-resources model. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 137–151. https://doi.org/10.1111/bjep.12018
Salmivalli, I., & Voeten, M. (2004). Connections between attitudes, group norms, and behaviour in bullying situations. International Journal of Behavioral Development, 28(3), 246–258.
Schiffinger, M., & Braun, S. M. (2019). The impact of social and temporal job demands and resources on emotional exhaustion and turnover intention among flight attendants. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 1–24. https://doi.org/10.1080/15332845.2020.1702867
Sorkkila, M., Tolvanen, A., Aunola, K., & Ryba, T. V. (2019). The role of resilience in student‐athletes’ sport and school burnout and dropout: A longitudinal person‐oriented study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, sms.13422. https://doi.org/10.1111/sms.13422
Szerző, 2014
Szerző, 2016
Szerző, 2017
Szerző, in press
Tatar, M., & Yahav, V. (1999). Secondary school pupils’ perceptions of burnout among teachers. British Journal of Educational Psychology, 69(4), 457–468. https://doi.org/10.1348/000709999157824
Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A Review of School Climate Research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385. https://doi.org/10.3102/0034654313483907
The Jamovi Project. (2019). Jamovi. https://www.jamovi.org
0Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 1003–1017. https://doi.org/10.1177/0013164492052004025
Várnai, E. D., Jármi, É., Arnold, P., Demetrovizs, Z., Németh, Á., Kökönyei, Á., & Örkényi, Á. (2018). A kortársbántalmazás (bullying) értelmezésének vizsgálata kvalitatív módszerrel – „Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (HBSC) vizsgálat módszertanának kiegészítésére. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(4), 519–539. https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.4.1
Wolters, C. A., Yu, S. L., & Pintrich, P. R. (1996). The relation between goal orientation and students’ motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8(3), 211–238. https://doi.org/10.1016/S1041-6080(96)90015-1
Zhang, Q., & Sapp, D. A. (2009). The Effect of Perceived Teacher Burnout on Credibility. Communication Research Reports, 26(1), 87–90. https://doi.org/10.1080/08824090802637122