Zenehallgatási anyag és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontok az alsó tagozat általános tantervű osztályainak ének-zene tankönyvei alapján

Main Article Content

Lehotka Ildikó

Absztrakt

Az ének-zene nem tartozik a kiemelt tantárgyakhoz, szerepe azonban meghatározó lehet, hiszen a zene, az éneklés képességfejlesztő hatásáról, közösségformáló erejéről már az ókori irodalomban is találunk példát. Jelen tanulmányunkban az alsó tagozatos, általános tantervű osztályok tankönyveinek zenehallgatási anyagát vizsgáljuk. A gyermekek nagy része az ének-zene órán ismerkedik meg a művészi zene világával, és ezek az évek határozzák meg azt, hogy a gyermek a felnőtt életben látogat-e komolyzenei koncerteket, operaelőadásokat, hallgat-e népzenét. Az alsó tagozatos tanulók oktatásának egyik fontos szereplője a tanító, de a nevelés és oktatás folyamatában a tankönyvek szerepe is lényeges. A zenei szemelvények bemutatása mellett kitérünk arra, hogy elég széles-e a műfaji kínálat, az előadói apparátusok sokszínűsége tükröződik-e, a zenetörténeti korszakok mindegyikéből, valamint a mai tömegzene kínálatából találunk-e zenehallgatási anyagot, valamint szerepel-e megfigyelési szempont a művek feldolgozásához.

Article Details

Hogyan kell idézni
Lehotka, I. (2020). Zenehallgatási anyag és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontok az alsó tagozat általános tantervű osztályainak ének-zene tankönyvei alapján. Iskolakultúra, 30(3), 96–112. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33008
Folyóirat szám
Rovat
Szemle