Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán

Fő cikk tartalom

Gábor Tamás Molnár

Absztrakt

A tanulmány a digitális eszközöknek és médiumoknak az irodalomtanításra gyakorolt hatását vizsgálja. A vonatkozó nemzetközi szakirodalom áttekintésében az irodalomolvasás és a digitális kultúra közötti feszültséget és ugyanakkor lehetséges kapcsolódásokat vizsgálja. Bemutatja az irodalomolvasás eltérő kortárs tipológiáit, így Hayles háromosztatú modelljét, a szövegbe belefeledkező és a kritikai olvasás kölcsönviszonyát, valamint a szoros olvasás fogalmának újabb átértelmezéseit a digitális közegben. Ezek az újraértelmezések a nem-szöveges médiaeffektusok szövegként olvasását szorgalmazzák, másfelől nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasás társas és kontextuális jellegére is – miközben a szövegek nyelvi részleteire való odafigyelésről sem feledkeznek meg. A tanulmány második része egy iskolai kísérletet mutat be, amely empirikus adatokkal járul hozzá a kortárs vitákhoz. A kísérletben a diákok kreatív digitális eszközök (gondolattérkép-készítő, kollaboratív szövegszerkesztő, kép- és videoszerkesztő szoftverek) segítségével dolgoztak fel irodalmi műveket. A kísérlet eddigi eredményei azt sejtetik, hogy a kreatív és interaktív digitális módszerek nem eltávolítják a diákokat az irodalmi szövegtől, hanem éppen elmélyíthetik és segíthetik az irodalom megértését.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Gonda, Z., & Molnár, G. T. (2019). Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán. Iskolakultúra, 29(4-5), 33-49. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.4-5.33
Rovat
Konferencia