Értékek a Rick és Morty című animációs sorozatban

Fő cikk tartalom

Benedek Dudik
Barbara Keszei

Absztrakt

Az értékkeresés, értékközvetítés különböző korokon átívelő pedagógiai toposznak tekinthető kérdés, melynek aktualitását az egyre szélesebb körben elterjedő, és az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő animációs sorozatok vizsgálata adja. A kutatás elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen értékek jelennek meg a Rick és Morty című sorozatban. A vizsgálat azonban lehetőséget nyújt annak feltárására is, hogy az elsősorban fiatal felnőttek számára készült animációs sorozatok mennyire hasznosíthatóak jelen oktatási rendszerünkben. Egy olyan rendszerben, ahol az oktatás minden szegmensében növekvő kihívást jelent a diákok elérése, megszólítása a pedagógus számára. Az értékek kvalitatív, feltáró jellegű vizsgálatában a Schwartzféle (2012) értékrendszer szolgáltatta az elemzés kiindulópontját, valamint kiegészítő jelleggel megjelenik Rokeach (1968) értékrendszere is. A tartalomelemzés alapján kialakított következtetések szerint a sorozatban a hedonizmus, az önirányítottság és a stimuláció értékei jelennek meg dominánsan, melyek összhangban állnak a fiatal felnőttek értékpreferenciáival (Lányi, 2012; Pál, 2016). A sorozat árnyaltan jelenít meg eltérő értékrendszereket, melyek a különböző karakterek habitusán keresztül válnak érzékelhetővé a nézők számára. A sorozat elsősorban fiataloknak szóló, de könnyed hangvétele és olykor obszcén tartalmai ellenére erős társadalomkritikát is megfogalmaz, így alapul szolgálhat osztálytermi keretek közötti feldolgozásra is. Érdekes és értékes vitaalapot szolgálhat mind az etika, mind a média tantárgy bizonyos kérdésköreinek (pl. etnikai kirekesztés, értékrendek különbségei, családi viszályok) feldolgozásához. Ezenfelül kiváló lehetőséget biztosít a diákok számára a kritikus gondolkodás gyakorlására és az explicit tartalmak mögött rejlő értékek feltárására, az erre való odafigyelés felkeltésére.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Dudik, B., & Keszei, B. (2019). Értékek a Rick és Morty című animációs sorozatban. Iskolakultúra, 29(2-3), 68-89. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31952
Rovat
Szemle