Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége: a társadalmi tudásmegosztás hatásai A magyar szakirodalom áttekintése

Fő cikk tartalom

Sitku Krisztina

Absztrakt

Tanulmányomban a doktori kutatási témámhoz legközvetlenebbül kapcsolódó felsőoktatáskutatási fogalmak és jelenségek összefoglaló bemutatására vállalkozok az általam eddig megismert hazai szakirodalom alapján. Ebben a magyarországi vidéki egyetemek helyi-regionális közösségi elköteleződése jegyében indított harmadik missziós tevékenységeinek céljait, megvalósításuk módját, eredményeit és nehézségeit, valamint az érdekhordozókra kiváltott hatásait kívánom majd megvizsgálni néhány kiválasztott intézmény és cél, különös tekintettel a hallgatói létszámnövelés tekintetében. Ezért tanulmányomban ismertetem a harmadik misszió fogalmát, stratégiai fontosságúvá válásának okait és változatos céljait, a működési keretét nyújtó négyes- és ötös spiráll modelljeit, valamint a vállalkozói egyetem és elkötelezett egyetem koncepcióját. A társadalmi beágyazódás fontosságának növekedése kapcsán körbejárom az egyetemi társadalmi felelősségvállalás fogalmát és megvalósításának lehetőségeit a három küldetésen keresztül, ami rávilágít arra, hogy a társadalmi elköteleződés és szerepvállalás a harmadik misszión belül, de felett is értelmezendő. Majd a gyakorlati megvalósulást példákkal is illusztrálom röviden bemutatva néhány magyarországi egyetem harmadik missziós, ill. egyetemi társadalmi felelősségvállás szellemében a közelmúltban végzett tevékenységét. Végül a harmadik misszió és a társadalmi innováció mérési lehetőségeit ismertetem a hazai szakirodalom eredményei alapján, majd felvetem a téma kutatásának nehézségeit és lehetséges további irányait. Mindez azt mutatja, hogy az egyetemek társadalmi elköteleződése stratégiailag egyre hangsúlyosabb, és egyre bővülő körű tevékenységekben realizálódik célközönségei, a helyi-regionális társadalom, ill. hallgatóik irányába. Szükséges alapjai viszont intézményesülésük, fenntarthatóságuk biztosítása, az érintettekkel való hatékony és folyamatos együttműködés, valamint az eredmények mérése. Hatásai megnyilvánulhatnak a régió gazdaságfejlődésében, társadalmi kihívásainak kezelésében, a kulturális-, sport- és tudományos élet felpezsdülésében, valamint az egyetemek regionális jellegének erősödésében és felsőoktatáspiaci súlyuk növekedésében.     

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Sitku, K. (2019). Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége: a társadalmi tudásmegosztás hatásai. Iskolakultúra, 29(8), 17-35. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.8.17
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány