A Waldorf-pedagógia képe az emberről és az életkori sajátosságairól

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mátyás Turós

Absztrakt

Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesítményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches és Urquiola, 2013; Abdulkadiroglu, Angrist és Pathak, 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általánosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók figyelmére tarthatnak számot.
Emellett a tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak differenciálására, a vizsgálat módszerének fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz, 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. § (2/a); Hunyady és Nádasi, 2014).
Az eredménymérés eleme az alkalmazott pedagógiai eljárások és az egyénre gyakorolt közösségi befolyások jellegének és hatékonyságának vizsgálata. Jelen tanulmány ehhez a Waldorf-iskolák pedagógiai hatásrendszerének két lényeges elemét mutatja be.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Hogyan kell idézni
Turós, M. (2019). A Waldorf-pedagógia képe az emberről és az életkori sajátosságairól. Iskolakultúra, 28(10-11), 113-120. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31798
Rovat
Szemle