Változó könyvészeti előképek a digitalizáció szemszögéből: Gutenberg-átértelmezések, avantgard könyvmegújító törekvések e-könyves nézőpontból

Fő cikk tartalom

Pál Kerekes

Absztrakt

A Gutenberg-életmű értelmezése koronként változik, azzal összefüggésben, hogy milyen átalakuláson megy át éppen a nyomtatott kiadványok világa. Természetes, hogy másként látták a szerepét a nyomtatott könyv első évszázadaiban, majd a tömegkönyv korszakában, és ma, az elektronikus könyv virtualitásában, egy olyan globális rendszerben, amelyben gyakorlatilag a Gutenbergi életmű – formai értelemben – nem is meghatározó, hiszen a mű nem kerül fizikai legyártásra. Gutenberg, mint a betűkultúra, ennek nyomán az írott művelődés kiemelkedő egyénisége megkerülhetetlen az e-book szellemi és technikai környezetében is. Érthető azonban, hogy az e-könyvészet szempontjából Gutenberg nem technikai feltalálóként érdekes és izgalmas, hanem mint újító, mint olyan nagy hatású személyiség, aki képes volt változásokat előidézni egy korábbi, több évszázados, akár évezredes szisztémában.

Cikk részletek

Hogyan kell idézni
Kerekes, P. (2015). Változó könyvészeti előképek a digitalizáció szemszögéből: Gutenberg-átértelmezések, avantgard könyvmegújító törekvések e-könyves nézőpontból. Iskolakultúra, 25(7-8), 113-116. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21681
Rovat
Cikkek