Az interakció értelmezése, vizsgálatának lehetőségei a pedagógiában

Main Article Content

Tamás Vincze

Absztrakt

Az interakciók a társas érintkezés alapegységei. Igaz ez az iskolák világára is, ahol egy tanóra rengeteg interakciós helyzetből épül fel. Sikerességét a katedra eltérő oldalán helyet foglalók szempontjából többféleképpen lehet elemezni és értékelni. Az interakciók vizsgálatából következtethetünk például a tanulási folyamatban részt vevők viszonyára, a pedagógus – eredményességet nagyban befolyásoló – teljesítmény-visszajelző munkájára, vagy másik oldalról nézve a tanulók motivációs szintjére. Mindez aprólékos, de eredményességét nézve ígéretes munkát sejtet. De miképp lehet ezt kutatni? Munkámban az interakció eltérő értelmezésének bemutatását követően pedagógiai célú vizsgálatáról, annak fontosságáról, a kutatás során alkalmazható módszerekről írok.

Article Details

Hogyan kell idézni
Vincze, T. (2013). Az interakció értelmezése, vizsgálatának lehetőségei a pedagógiában. Iskolakultúra, 23(2), 58–64. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21367
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek