Az igazságosság élményének megítélése az iskolában serdülők körében

Main Article Content

Bettina Pikó
Tamás Pinczés

Absztrakt

Tanulmányunkban megvizsgáltuk, hogyan észlelik a középiskolás diákok az igazságosság élményét az iskolában, amely a tanáraik viselkedésében nyilvánul meg, például a szabályorientáció vagy az autonómiatörekvések támogatása terén. Adataink azt mutatják, hogy azok a diákok számoltak be leginkább arról, hogy szerintük a tanáraik partneri viszony keretében igazságos szabálykövetést várnak el tőlük, akik (1) általános tagozatra járnak; (2) jól tanulnak; (3) első évfolyamra járnak; (4) nem dohányoznak, és nem fogyasztanak rendszeresen alkoholt; (5) magas szintű énhatékonysággal jellemezhetők; és (6) nem viselkednek agresszív módon. Szemben a tekintélyelvű, a szabályokat önkényesen betartató, vagy a szabályokat negligáló és a diákok autonómiáját mindenekfelett támogató attitűdökkel, az igazságos, a szabályokhoz partneri módon igazodó nevelési attitűd a leghatékonyabb az igazságos iskolai légkör, valamint a hatékony tanulói viselkedés szempontjából egyaránt.

Article Details

Hogyan kell idézni
Pikó, B., & Pinczés, T. (2013). Az igazságosság élményének megítélése az iskolában serdülők körében. Iskolakultúra, 23(2), 48–57. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21366
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek