Jelzések NYIK-es tanulók olvasmánymegértéséről

Main Article Content

István H. Tóth

Absztrakt

Ez a dolgozatom „Az olvasás: fölfedezés” – Egy korosztály irodalomértésének alakulása című, 1997-ben megvédett kandidátusi értekezésem (Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa, Budapest) alapján készült. Köszönettel tartozom témavezetőmnek, A. Jászó Anna egyetemi tanárnak a kutatásaim kritikai szemléletű irányításáért és Zsolnai József professzor úrnak, a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK) kidolgozójának, aki az értekezésem elkészültét megkülönböztetett figyelemmel, nem egyszer bátorító észrevételeivel kísérte.

Article Details

Hogyan kell idézni
H. Tóth, I. (2013). Jelzések NYIK-es tanulók olvasmánymegértéséről. Iskolakultúra, 23(2), 12–27. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21364
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek