Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban

Main Article Content

Ádám Móser

Absztrakt

Orbán Ottó lírájának azon sajátos, az életmű egészét megalapozó szövegkonstrukciós eljárása, amely a lírai szubjektum versbeli dikciójának középpontjába az autobiografikus szerző létélményeiből táplálkozó metakontextust állítja, már a szerző első, Fekete ünnep című kötetében is meghatározó jelentőségűnek bizonyult – egyebek mellett – az egyes szövegek, a kötet-egész, illetve azok poétikai konstrukcióinak interpretálhatóságában.

Article Details

Hogyan kell idézni
Móser, Ádám. (2008). Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd konstrukcióiban. Iskolakultúra, 18(5-6), 139–149. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20755
Rovat
Cikkek