A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915)

Main Article Content

András Németh

Absztrakt

A 19. század második felében megjelenő két tipikus pedagógus szakmai csoport (az alsóbb úgynevezett népiskolák tanítói és a felsőbb iskolák tanárai) professziója során két szervesen és funkcionálisan kifejlődő, ugyanakkor egymástól számos lényeges vonásában eltérő tanári, illetve tanítói pedagógiai kultúra, pedagógusi szaktudás jön létre (Németh, 2005a, 2007). Ez Európa különböző régióiban némi időbeli eltolódással nagyjából a 18. század végétől a 19–20. század fordulójáig a modern nemzetállamok kialakulásával párhuzamosan lezajló folyamat: egy számos további részelemet (mikro- és makrostrukturális változás bonyolult dinamikáját) magába foglaló átalakulás, amely megteremti a duális közoktatási rendszereket, a különböző pedagógus professziókat, illetve a különböző egyetemi tudományok keretében a pedagógia tudományát is.

Article Details

Hogyan kell idézni
Németh, A. (2008). A néptanítói tudás konstrukciója. Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915). Iskolakultúra, 18(5-6), 86–103. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20749
Rovat
Cikkek