Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája

Main Article Content

Mária Hercz

Absztrakt

A pedagógusok élethosszig tartó szakmai fejlődésének két állomását vizsgáljuk meg a nemzetközi tendenciák tükrében, először a pályára lépés kezdő szakaszát, az alapképzés és az iskolai munka világának kapcsolatát, bemutatva a szakmai orientáció és a pályakezdés különféle módjait, azok jellemzőit. Ezt követően a szakmai fejlődés következő szakaszát, a továbbképzések rendszerét vázoljuk fel. Bemutatjuk az európai tendenciákat, a példának tekinthető jellemzőket és azokat a dilemmákat, amelyek még további reformokra ösztönzik a bemutatott országok oktatásfejlesztőit is.a

Article Details

Hogyan kell idézni
Hercz, M. (2008). Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az európai unióban 2. : Finnország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság példája. Iskolakultúra, 18(5-6), 50–65. Elérés forrás http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20746
Rovat
Cikkek