Németh András
Reformpedagógia és életreform 3

Baska Gabriella - Szabolcs Éva
Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című
folyóiratban 1906-1918 5

Kiss Endre
Az életreform filozófiájának meghatározásához 12

Tészabó Júlia
A gödöllői művésztelep és a nevelés 17

Pukánszky Béla
Kodály Zoltán zenepedagógiája és az életreform 26

Németh András
A századelő magyar életreform törekvései 38

Mikonya György
A magyar anarchisták iskolaügyi és
életreform törekvései 52

Sztrinkóné Nagy Irén
A női szerep változásai és a reformpedagógia 63


Bara Zsuzsanna
A népiskolai könyvtárak létrejötte 69


Nagy Péter Tibor
Állami szerepnövekedés és individuális
jogok az oktatásban 87

Forray R. Katalin
Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás 93

Lukács Péter
Akadémiai kapitalizmus? 97

Zrinszky László
Egy tudományág láthatóvá válik: az andragógia
szerepnövekedése 103

Ligeti György
Gyújtós-iskola, demokrácia, civilizáció 107

Kelemen Elemér
Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a
kiegyezéstől (1867-1945) 115

Hrubos Ildikó
A 21. század egyeteme: megújulási kényszerek, megőrzendő értékek 120

Liskó Ilona
A roma tanulók iskoláztatási esélyei 123

Meleg Csilla
Iskola az időben 127

Karikó Sándor
Adalék a nevelésfilozófia mai dilemmáihoz 134

Boreczky Ágnes
Családtörténet és társadalmi-földrajzi mozgás 140


Kápolnai Iván
Mezőkövesdi évek 147
(Szlovák Sándor [2004]: Az internátustól a kollégiumig,
1917-2002)

Contents 151

05/2