Kárpáti Andrea
Oktatás és informatika 3

Tót Éva
Tanulás a kibertérben 7

Varga Kornél
Az informatika alkalmazása az oktatásban, egy működő komplex rendszer kapcsán 15

Fehér Péter
Az IKT-kultúra hatása az iskolák belső világára 27

Komenczi Bertalan
Médium vagy módszer? 49

Sediviné Balassa Ildikó
Az informatikai kompetenciák mérése portfolió módszerrel és elektronikus értékeléssel 63

Ollé János – Csekő Krisztina
Differenciált on-line tanulási környezet
hatékonyság-vizsgálata 82

Könczöl Tamás
A Sulinet Digitális Tudásbázis program 92

Hanczár Gergely – Blénessy Gabriella
Az Algernon projekt 99

Galbácsné Szabó Gabriella
A táblázatkezelés tudásmérése a 11. évfolyamon 106

Kárpáti Andrea – Molnár Éva
Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel 113

Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos
Tanulás tér- és időkorlátok nélkül 125


Pethő Balázs – Vidor Róbert
A Microsoft Learning Gateway bevezetése Magyarországon 142

Buda András
Önvédelmi páncél 146

Satöbbi 151

Repertórium 2004

04/12