Richard Johnstone
Az életkor szerepéről: néhány nyelvpolitikai implikáció 3

Mary McGroarty
Az oktatási nyelvpolitikát befolyásoló tényezők 16

Marton Ferenc
A tudásalapú társadalom két illúziója 31

Iloskity Zoltán
A tartós munkanélküliség pszichés hatásai az énkép tükrében 37

Gaskó Krisztina
Az osztályfőnök, a szülők és az osztálytársak értékelésének hatása a tanuló önértékelésére 62

Golnhofer Erzsébet
Pedagógusok változó politikai viszonyok között 75

Kéri Katalin
Gyermekkortörténet Spanyolországban 84

Bobory Dóra
Qui me unice amabat 94

Balogh Tibor
Melyik labdán pattog a térfél? 111

Deres Péter
Hol kezdődik a dráma, hol végződik a próza 115

Kádár Péter
A lelkiismeret témaköre egyes ember- és
társadalomismeret-, valamint etika tankönyvekben 122

Becze Szabolcs
Szakkönyv a játékról 128
(Juan Diego Arranz [1999]: Juegos al Aire Libre. Educacion
Infantil y Primaria. [Szabadtéri játékok. Gyermekkori és
kisiskolás nevelés])

Halmai Tamás
Irodalom, intertextualitás, irónia 132
(Umberto Eco [2004]: La Mancha és Bábel között)

Hárs György Péter
Diotima és a disputa 134
(Csanda Gábor [2004, szerk.]: Somorjai disputa. „Az élő
szlovákiai magyar írásbeliség” című szimpózium előadásai)

Satöbbi 140

04/10