Kárpáti Andrea
Tanári szerepek az informatizált iskolában 3

Liskó Ilona
Nevelőtanárok 15

Szabolcs Éva
Ismeretelmélet és pedagógia 28

Kojanitz László
Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? 38

Nagy Péter Tibor
A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció 57

Majtényi György
A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről 72

Prohászka László
Az ars una igazsága 83

Sinka Edit
Az értékelés mint irányítási eszköz a közoktatásban 93

Seress Ákos
A Keresztény Fejedelem és a Gazember 107

Palkó Gábor
Közel és távol között 111

Grossmann Erika
A migráns gyermekek nevelési-oktatási helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban 116

Molnár Melinda
Egy iskolai konfliktus elemzése 122


Krisztián Béla
A szakképzés változásai a 20. század utolsó negyedében 133
(Benedek András [2003]: Változó szakképzés. A magyar
szakképzés szerkezetének változásai a 20. század utolsó
negyedében)

Majoros Gábor
Kelet és Nyugat vonzásában 135
(V. Molnár László [2003]: „Kelet és Nyugat
vonzásában”)

H. Nagy Péter
Életrajzi én(ek) 137
(Brassai Zoltán [2003]: Gárdonyi Géza)

Satöbbi 140

04/9