Balázs Éva
Humán eroforrások és az oktatás 5

Reisz Terézia
A Baranya megyei közoktatáspolitika történetérol 23

Kézi Erzsébet
Az angol nyelv oktatásának hatása az iskoláztatásra Sárospatakon 39

Miklós Zoltán
A Ludovika Akadémia tananyaga 47

Géczi János
Shakespeare rózsái 70

Radics Katalin
A huszadik század eleji költészet változataiból 86

Gintli Tibor
Metafora és önazonosság Krúdy regénytöredékében 97

Bene Márta
„Kitalált történetek” 107

Tarján Edina
Az önazonosság válsága 113

Bécsy Tamás
Történeti és elméleti munkák drámáról, színházról 118


Kelemen Elemér
A magyar pedagógustársadalom és a pedagógusképzés története Magyarországon II. 145

Kelemen Elemér
Pedagógusszervezetek és -mozgalmak
Magyarországon a 19. században 146

Ugrai János
Kiváltságosok és kiszolgáltatottak 156

Mann Miklós
Középiskolai tanárok és képzésük a 19. század
második felében 166

Nagy Péter Tibor
A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez 171
Seress Ákos
A líra árnyékában 179


Béres Dániel
Szuverén mufaj vagy ugródeszka? 183

Lázár Kovács Ákos
Jegyzet egy passióról 186

Brezsnyánszky László – Holik Ildikó
Tanárképzés az integrált nagyegyetemen 190

Somos Béla
Régi erdélyi skólák – nagy pedagógusok 197

Prágai Tamás
A Szépirodalmi Figyelo 203


Fóris Ágota
Tanulói szótárak 205

Rákosi Viktória
Magyar szólástár 206
(Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmezo és fogalomköri szótára)

Kováts Anna
Magyar szólások és közmondások szótára 208
(Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára)

Fóris Ágota
Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára 210
(Fábián Zsuzsanna – Danilo Gheno: Sapienti sat.
Olasz-magyar kifejezések és szólások tára)

Márkus Katalin
PASSWORD – az új szótártípus 212
(Magay Tamás: Password English-Hungarian
Learner’s Dictionary Angol-magyar tanulói szótár)

Dávid Mária
Egy háromnyelvu (angol, eszperantó, magyar) tematikus szótársorozat 217
(Koutny Ilona: Angol–Eszperantó-Magyar Kisszótár: Tanulás és Munka.
Koutny Ilona: Angol-Eszperantó-Magyar Kisszótár: Nyelv és Kommunikáció)

Nagy Marcell
Az új olasz pszeudo-szótár: az „ellenséges betörés” 219
(Csiffáry Tamás: Magyar-olasz szótár és Olasz-magyar szótár)

Radnóti Katalin
Tudomány és történet 222
(Forrai Gábor – Margitay Tihamér [szerk.]: Tudomány és történet)

Szucs Balázs
Ikon és látomás a keresztény keleten 226
(Nacsinák Gergely András: A szem böjtje. Tanulmányok
az orthodox kereszténység muvészetérol)

Bakonyi Pál
Az értékmegorzés értéke 229
(Lányi Katalin [szerk.]: Történelmi szemléltetoanyag az elso világháború korából)

Vály György
Selmeci tanárok 231
(Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok)

H. Nagy Péter
A szakszeruség vonzásában 233
(Alabán Ferenc: Interpretáció és integráció)

Huszár Ágnes
Értékek az életben – és a retorikában 235
(Váriné Szilágyi Ibolya [szerk]: Értékek az életben és a retorikában)

Péterfi Rita
Valóban ekkora a baj? 238
(Nagy Attila: Háttal a jövonek)

Imre Anna
Felekezeti iskola és közösség 241
(Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón)


Satöbbi 246

04/6-7