Havas Gábor
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek – és az óvoda 3

Andor Mihály
Gazdagság és eredményesség 17

Papp Katalin – Nagy Anett
Tanár szakos hallgatók komplex természettudományos ismereteinek fejlesztése 29

Revákné Markóczi Ibolya
Nehezen megoldható biológia problémafeladatok 42

Pető Ildikó – Nagy Zita Éva
Az észak-alföldi régió általános iskolái – a befogadó nevelés szempontjából 51

Sz. Molnár Szilvia
A képvers-értés története: a neoavantgárd 61


Tamás Ferenc
Mándy, Mészöly, Kertész 71

Gelencsér Gábor
Mándyval moziban 72

Vári György
Csutak tanító-évei 76

Fenyő D. György
Wiesel – Semprun – Kertész 82

Petri Gábor – Tamás Bence Gáspár
A szív segédigéi 89

Palatinus Levente Dávid
Hattyúdal, avagy az írás apológiája 97

Laczó Zoltán
Egy megemlékezés üzenetei 105

Kriston Vízi József
Kinematográfia az iskolában 114
Csíkos Csaba
Jelentés a magyar közoktatásról 121
(Halász Gábor – Lannert Judit:
Jelentés a magyar közoktatásról)

B. Mánya Ágnes
Felső-magyarországi iskolatörténetek 123
(Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok.
Fukári Valéria: Egy régi alma mater)

L. Varga Péter
Miről beszélünk, amikor kánonról beszélünk? 127
(Hansági Ágnes: Klasszikus – korszak – kánon)

H. Nagy Péter
Forrásláncolatok dinamizálása 130
(Csehy Zoltán: A szöveg hermaphrodituszi teste.
Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az
erotográfia köréből)

Keserű József
Az értelmezés mágiája 131
(Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly
Miklós időskori prózája)


Satöbbi 135

 

04/4