Csíkos Csaba
Metakogníció a tanulásban és a tanításban 3

Molnár Gyöngyvér
Problémamegoldás és probléma-alapú tanítás 12

Imre Anna
Kistelepülési tanulók útja az iskolarendszerben 20

Szentmártoni Szabó Géza
„Mint szép ereklyével…” 36

Keller Tamás
Az ,Utas és holdvilág’ – a társadalomtudományok felol 50

Szita Szabolcs
A holocaust témája a tanártovábbképzésben 56

Pedagógia más kulturális környezetekben
(Gordon Győri János) 65

Gordon Győri János
A kulturális összehasonlító pedagógia alapjai,
eredményei, valamint jelentosége a mai magyar pedagógiában 66

Tüske László
Az arab államok oktatástörténetérol 76

Géczi János
Moszlim emberképek és pedagógiák 85

Varrók Ilona
A japán oktatás történelmi, társadalmi
és filozófiai háttere 91

Püspöki Péter
Két történet 97

Knausz Imre
Mi a műveltség? 103

Fesztbaum Zsófia
„Adult Learners’ Week” a világban 108

Szakácsné Tóth Éva
Felnottoktatási vademecumok! 116

Krisztián Béla
A felnottképzés gazdasági és társadalmi igénye 121

Simon Mária
Holocaust – emléknap – pedagógiai folyamat 123
(Hosszú Gyula: Utak a holocausthoz, történetek a holocaustról)

Csóti Csaba
Zsidótörténet (nem csak) fiataloknak 124
(Pásztor Cecília: Salgótarjáni zsidótörténet. Általános és középiskolások számára. Adatok, források
és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból)

Ferge Zsuzsa
Egy nagy téma méltó összefoglalása – és továbbgondolása 127
(Forray R. Katalin – Hegedüs T. András: Cigányok,
iskola, oktatáspolitika)

Satöbbi 132

04/2