Kende Anna
Együtt vagy külön? 3

Harangi Lorinc
A tanári elégedettségrol 14

Szentirmai László
Élmény és nevelés 24

Nagy Júlia
Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban 41

Radnóti Katalin
Gyenge kezdés után eros visszaesés 50

Zátonyi Sándor
A fizikai feladatok megoldása és a tanulók gondolkodási muveletei 69

Takács Viola
Fizika feladatok absztrakciós szintje és az
intelligenciahányadosok 80

Gergely András
Szondi – másképpen 93

Takács Gábor
A természet törvényei és a fizika tanítása 97

Tóth Zoltán – Bodnár Magdolna
Kísérletek a kémia tankönyvekben 106

Fekete Andrea
Osztályzatból elégséges 112

Horváth Beáta
Látszom, tehát lennék 115

Gelencsér Gábor
Filmszertár 121

Nagy Péter Tibor
Diplomások 126
(Educatio, 2002. 2.)

Tarján Tamás
Kritikai kiadások új kötetei 129
(Debreczeni Attila – Borbély Szilárd: Csokonai Vitéz Mihály összes muvei. X. Tanulmányok
Debreczeni Attila – Borbély Szilárd – Orosz Renáta – Szép Beáta: Csokonai Vitéz Mihály összes muvei. XI. Feljegyzések
Kerényi Ferenc – Kiss József: Petofi Sándor összes muvei 3.
Költemények, kritikai kiadás
Kerényi Ferenc: Petofi Sándor összes muvei 4. Költemények)

H. Nagy Péter
Antikvitásélmény mint alteritás 131
(Polgár Anikó: Catullus noster. Catullus-olvasatok a
20. századi magyar költészetben)

Benyovszky Krisztián
Szó, kép, értelmezés 132
(Kibédi Varga Áron: A jelen. Irodalom és muvészet a
századfordulón)

Murai András
Az angol példa 136
(O’Sullivan – Dutton – Rayner: Médiaismeret)

Martin Ferenc
Képírástan 139
(Szabó Gábor: Filmes könyv (Hogyan kommunikál a film?)

04/1

 

 
x0401