Ballér Endre
Az 1995-ös NAT értékelésének néhány kérdése 3

Vágó Irén
Eroforrások a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumokban 19

Sáska Géza
Miért fizetünk, kiért fizetünk? 32


Munkácsy Katalin
Angol nyelvu szekció a Varga Tamás Módszertani Napokon 47

Herendiné Kónya Eszter
A tanítójelöltek geometriai gondolkodásának jellegzetességei 51

Kállainé Varga Mária
Geometria tanítása különböző szinteken 62

Nagyné Kondor Rita
Dinamikus geometriai rendszerek a geometria oktatásában 67

Kiss Gábor – Ori István
Matematika-tanítás Excel programcsomaggal 74


Petneki Katalin
A baden-württembergi tanárképzésrol 81

Rébay Magdolna
Felsooktatási akkreditáció Németországban 84

Cserti Csapó Tibor
A cigány népcsoport iskoláztatása a Dél-Dunántúlon 96

Torba Nándor
Az évszázad iskolafejlesztése 102

Kührner Éva
Iskolahigiéné a századfordulón 111

Közélet

Kozma Tamás
Találkozások 123Halmai Tamás
Közelítések, távlatok 127
(Kovalcsik Katalin: Tanulmányok a cigányság
társadalmi helyzete és kultúrája köréből)

Beck Zoltán
Európai cigány irodalom 128
(Djurič, Rajko: Die Literatur der Roma und Sinti)

Andor Mihály
Remény a romlásban 131
(Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona:
Cigány gyerekek az általános iskolában)

Huszár Zsuzsa
Intermagyar 134
(Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: Cigányok,
iskola, oktatáspolitika)

Fata Edina
Csenyéte példája 136
(Kereszty Zsuzsa – Pólya Zoltán: Csenyéte antológia)


Satöbbi 140


Repertórium 2003

03/12