Mészáros György
Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés 3

Tamás Gábor
Az enciklopédia a középkori iszlámban 64

Magnuczné Godó Ágnes
Hogyan válhat az írás a gondolkodás fejlesztésének eszközévé? 93

Karancz Gábor
Tanító múzeum 99

Szabó Zoltán
Egy visszaemlékezés néhány retorikai fordulatáról 102

Enyedi György
Régi és új egyenlőtlenségek 109
(Kozma Tamás [2002]: Határokon innen, határokon túl)

Trencsényi László
Neveléstörténet? Művelődéstörténet? 110
(Monok István [2003, szerk.]: A művelődéstörténet problémái)

Holik Ildikó
Magyar fiatalok az ezredfordulón 114
(Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László [2002]:
Ifjúság 2000 Tanulmányok)

Rohály János
„A hiányzó első lap” 117
(Alberto Manguel [2001]: Az olvasás története)

Regéczi Ildikó
Ördöngös regények 121
(V. Gilbert Edit [2001]: A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló – Utak „A Mester és Margaritá”-hoz)

Vári Erzsébet
Viszockij élete és művészete – sajátos tükörben 122
(Viczai Péter [2003, szerk.]: Emlékkönyv Vlagyimir Viszockij
hatvanötödik születésnapja alkalmából)

03/9